Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Aktualności

HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Maj 2017r.

Grupa I i Grupa III

8.05.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II

9.05.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

HARMONOGRAM

poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Maj 2017r.

Grupa I

15.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

26.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

Grupa II

12.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

19.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

29.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

Grupa III

13.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

22.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

24-04-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I

29.04.2017r. godz. 8:00-14:00 – poradnictwo psychologiczne

24-04-2017, Leszek Kowalski


ZARZĄDZENIE NR 5 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU

10-04-2017, Leszek Kowalski


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego


Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. „Nasz projekt - Twoją szansą na zatrudnienie" w ramach Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego.pdf /Załącznik nr 1 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc
Załącznik nr 2 - Wzór umowy o realizację zadania publicznego.pdf
Załącznik nr 3 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.pdf
Załącznik nr 4 - Metodologia pomiaru kryterium efektywności.pdf
Załącznik nr 5 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf

07-04-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM - zajęć grupy wsparcia

odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I i Grupa III

3.04.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II

4.04.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

HARMONOGRAM - poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I

29.04.2017r. godz. 8:00-14:00 – poradnictwo psychologiczne

03-03-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM - zajęć grupy wsparcia

odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I i Grupa III

3.04.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II

4.04.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

HARMONOGRAM - poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I

29.04.2017r. godz. 8:00-14:00 – poradnictwo psychologiczne

03-03-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Marzec 2017r.

Grupa I i Grupa III

6.03.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II

7.03.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

01-03-2017, Leszek Kowalski


Spotkania informacyjne dla Uczestników Projektu

W dniach 20 i 21 lutego br. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13 pok.32, odbędą się spotkania informacyjne dla Uczestników Projektu – „Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie”.

Serdecznie zapraszamy

Zespół Projektowy

16-02-2017, Leszek Kowalski


„Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”

19 stycznia 2017r. Gmina Staszów podpisała umowę na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Realizatorem projektu pt.: „Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie. Projekt realizowany będzie przez 18 miesięcy, tj. od stycznia 2017r. do czerwca 2018r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 30 osób, mieszkańców Miasta i Gminy Staszów, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej.

Uczestnicy będą mieli min. możliwość ukończenia atrakcyjnych, certyfikowanych kursów zawodowych.

W ramach projektu sfinansowane zostaną również 6-miesięczne staże, które będą odbywać się u lokalnych pracodawców.

Całkowity budżet projektu to kwota - 745 825,00 zł, w tym:

- kwota dofinansowania - 627 225,00 zł,

- wkład własny Gminy - 118 600,00 zł.

12-02-2017, Leszek Kowalski


24-04-2017, Leszek Kowalski
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.