Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Aktualności

HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2018r.

Marzec 2018r.

Grupa I i Grupa III

5.03.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

6.03.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

01-03-2018, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2018r.

Luty 2018r.

Grupa I i Grupa III


5.02.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

6.02.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

02-01-2018, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2018r.

Styczeń 2018r.

Grupa I i Grupa III

8.01.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

9.01.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

02-01-2018, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Grudzień 2017r.

Grupa I i Grupa III

4.12.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

5.12.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

04-12-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Listopad 2017r.

Grupa I i Grupa III

6.11.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

7.11.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

1-11-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Październik 2017r.

Grupa I i Grupa III

9.10.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

10.10.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

02-10-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Wrzesień 2017r.

Grupa I i Grupa III

11.09.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

12.09.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

28-08-2017, Leszek Kowalski


Uczestnicy szkolą się na kursach
W m-cu czerwcu br. uczestnicy Projektu zakończyli spotkania z psychologiem oraz konsultacje z doradcą zawodowym.

W m-cu lipcu br. rozpoczęły się kursy zawodowe. Przed zakwalifikowaniem każdy z uczestników został skierowany na badania pod kątem udziału w poszczególnych szkoleniach. Kwalifikacja na konkretny kurs opierała się ponadto na indywidualnych predyspozycjach uczestnika, opinii doradcy zawodowego oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W m-cu lipcu br. uruchomiono 5 wielomodułowych kursów zawodowych:

1) „Kucharz + Elementy piekarnictwa + Organizacja przyjęć okolicznościowych + Carving + Minimum sanitarne” - w kursie udział bierze 12 osób,

2) „Palacz kotłów centralnego ogrzewania + Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV + Obsługa pilarek i wykaszarek spalinowych przy pielęgnacji zieleni” – w kursie udział bierze 3 osoby,

3) „Operator koparko – ładowarki w zakresie III klasy uprawnień + Eksploatacja urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV” - w kursie udział bierze 3 osoby,

4) „Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych + Obsługa urządzeń sterylizujących- w kursie udział bierze 1 osoba,

5) „Kosmetyczka + Wizaż + Stylizacja paznokci + Obsługa urządzeń sterylizujących” - w kursie udział bierze 4 osoby,

Kursy uruchomione w m-cu sierpniu br. to:

1) „Magazynier – sprzedawca + Obsługa kas fiskalnych + Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” - w kursie udział bierze 6 osób,

2) „Obsługa suwnic kat.IS + Obsługa żurawi przenośnych + Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” - w kursie udział bierze 1 osoba.

Szkolenie - wózki widłowe

Zajęcia praktyczne w trakcie szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Staszowie

Szkolenie - wózki widłowe


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Sierpień 2017r.

Grupa I i Grupa III

21.08.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

22.08.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Lipiec 2017r.

Grupa I i Grupa III

3.07.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

4.07.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia


Od m-ca lutego br. Uczestnicy Projektu biorą udział w spotkaniach grupy wsparcia prowadzonej przez specjalistę pracy socjalnej p. Katarzynę Macias. Celem grupy jest integracja i wzajemne, lepsze poznanie się Uczestników Projektu, nauka funkcjonowania w grupie, motywowanie do udziału w Projekcie, bieżący monitoring postaw Uczestników oraz wsparcie świadczone w ramach pracy socjalnej.

Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy, spotkania odbywają się regularnie, co miesiąc. Każda grupa uczestniczy w zajęciach 1 raz w m-cu, zajęcia trwają 4 godziny. W trakcie zajęć Uczestnicy mają zapewniony bufet kawowy.

Zajęcia grupy wsparcia prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej dla Uczestników Projektu pn.: „Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”.

W m-cu kwietniu br. odbyły się pierwsze zajęcia grupowe z psychologiem. Celem poradnictwa psychologicznego jest wzrost kompetencji społecznych Uczestników Projektu, poprawa radzenia sobie ze stresem i przezwyciężaniem problemów życiowych, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Spotkania z psychologiem odbywają się w grupach 10-osobowych, w okresie od kwietnia do czerwca br. Dla każdej grupy zaplanowano 4 spotkania po 6 godzin.

Grupowe poradnictwo psychologiczne prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej dla Uczestników Projektu pn.: „Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”.

W m-cu maju br. rozpoczęło się poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne. Poradnictwo indywidulane prowadzone jest przez doradcę zawodowego w wymiarze 4 h na osobę i służyć ma określeniu predyspozycji zawodowych Uczestnika Projektu oraz doborze odpowiedniego kursu zawodowego.

Zajęcia grupowe odbywają się w grupach 10-osobowych. Celem prowadzonych zajęć jest przezwyciężenie bierności zawodowej, zdobycie umiejętności autoprezentacji i pracy w zespole, poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Dla każdej grupy zaplanowano dwa 6-godzinne spotkania.

W trakcie zajęć grupowych z psychologiem oraz doradcą zawodowym Uczestnicy mają zapewniony bufet kawowy oraz ciepły posiłek.

Indywidualne poradnictwo zawodowe prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej dla Uczestników Projektu pn.: „Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”.


HARMONOGRAM

zajęć poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Czerwiec 2017r.

Grupa III

1.06.2017r. godz. 8:00-14:00 – poradnictwo zawodowe grupowe
10.06.2017r. godz. 8:00-14:00 – poradnictwo zawodowe grupowe
5.06.2017r. godz. 8:00-10:00 – poradnictwo indywidualne
7.06.2017r. godz. 8:00-16:00 – poradnictwo indywidualne
8.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
12.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
14.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
19.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
20.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
21.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
22.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
27.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
28.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
29.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne

29-05-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Czerwiec 2017r.

Grupa I Grupa III
5.06.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II
6.06.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

29-05-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć poradnictwa psychologicznego odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Czerwiec 2017r.

Grupa I
9.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

Grupa II
13.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

29-05-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć poradnictwa psychologicznego odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Czerwiec 2017r.

Grupa III
2.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne
16.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

29-05-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć poradnictwa psychologicznego odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Czerwiec 2017r.

Grupa II
13.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

Grupa III
2.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne
16.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

29-05-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Maj 2017r.

Grupa I i Grupa III

8.05.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II

9.05.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

HARMONOGRAM

poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Maj 2017r.

Grupa I

15.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

26.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

Grupa II

12.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

19.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

29.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

Grupa III

13.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

22.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

24-04-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I

29.04.2017r. godz. 8:00-14:00 – poradnictwo psychologiczne

24-04-2017, Leszek Kowalski


ZARZĄDZENIE NR 5 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU

10-04-2017, Leszek Kowalski


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego


Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. „Nasz projekt - Twoją szansą na zatrudnienie" w ramach Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego.pdf /Załącznik nr 1 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc
Załącznik nr 2 - Wzór umowy o realizację zadania publicznego.pdf
Załącznik nr 3 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.pdf
Załącznik nr 4 - Metodologia pomiaru kryterium efektywności.pdf
Załącznik nr 5 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf

07-04-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM - zajęć grupy wsparcia

odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I i Grupa III

3.04.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II

4.04.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

HARMONOGRAM - poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I

29.04.2017r. godz. 8:00-14:00 – poradnictwo psychologiczne

03-03-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM - zajęć grupy wsparcia

odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I i Grupa III

3.04.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II

4.04.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

HARMONOGRAM - poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I

29.04.2017r. godz. 8:00-14:00 – poradnictwo psychologiczne

03-03-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Marzec 2017r.

Grupa I i Grupa III

6.03.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II

7.03.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

01-03-2017, Leszek Kowalski


Spotkania informacyjne dla Uczestników Projektu

W dniach 20 i 21 lutego br. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13 pok.32, odbędą się spotkania informacyjne dla Uczestników Projektu – „Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie”.

Serdecznie zapraszamy

Zespół Projektowy

16-02-2017, Leszek Kowalski


„Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”

19 stycznia 2017r. Gmina Staszów podpisała umowę na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Realizatorem projektu pt.: „Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie. Projekt realizowany będzie przez 18 miesięcy, tj. od stycznia 2017r. do czerwca 2018r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 30 osób, mieszkańców Miasta i Gminy Staszów, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej.

Uczestnicy będą mieli min. możliwość ukończenia atrakcyjnych, certyfikowanych kursów zawodowych.

W ramach projektu sfinansowane zostaną również 6-miesięczne staże, które będą odbywać się u lokalnych pracodawców.

Całkowity budżet projektu to kwota - 745 825,00 zł, w tym:

- kwota dofinansowania - 627 225,00 zł,

- wkład własny Gminy - 118 600,00 zł.

12-02-2017, Leszek Kowalski


01-03-2018, Leszek Kowalski
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.