Ankieta preferencji przewozowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie przekazuje poniżej prośbę Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach dot. organizacji zbiorowego transportu publicznego:

„Szanowni Państwo,
System transportowy stanowi podstawę funkcjonowania i rozwoju regionu, umożliwiając sprawne przemieszczanie się zarówno jego mieszkańców, jak i osób przyjezdnych pomiędzy źródłami i celami podróży.
Organizacja zbiorowego transportu publicznego w regionie stanowi ogromne wyzwanie, a głównym celem realizowanych działań jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom oczekiwanego poziomu dostępności komunikacyjnej, niezależnie od statusu materialnego i miejsca zamieszkania.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji opracował ankietę preferencji przewozowych, która ma na celu poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych. Badanie to pozwoli na rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych oraz będzie miało wpływ na poprawę dotychczas świadczonych usług przewozowych.
Pozyskane w ten sposób informacje staną się ponadto punktem wyjścia do dalszej dyskusji związanej
z funkcjonowaniem transportu, a zwłaszcza możliwych do podejmowania działań zmierzających do wzrostu udziału transportu publicznego jak również jego efektywniejszego wykorzystania.
Mając na uwadze powyższe, za Państwa pośrednictwem zapraszamy wszystkich do zapoznania się
z ankietą znajdującą się na stronie internetowej tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod adresem: http://ankiety.swietokrzyskie.pro/ankieta-preferencji-przewozowych
i wzięcia udziału w badaniu preferencji komunikacyjnych.
Formularz on – line pozostanie aktywny do 31 grudnia 2021 roku.”

07-09-2021, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.