Dodatek osłonowy

W dniu 04-01-2022r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2021r. poz. 1)

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób


lub w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi oraz pod warunkiem posiadania wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków - na dzień składania wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

- dodatek wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3) 1.062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4) 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.
i wypłacany będzie w dwóch ratach:

I rata - w terminie do 31-03-2022r,

II rata - w terminie do 02-12-2022r.

Aby otrzymać wypłatę I transzy w miesiącu marcu 2022r. należy złożyć wniosek do 31-01-2022r.

Osoby, które złożą wniosek o wypłatę dodatku osłonowego po 31-01-2022r. nie tracą prawa do dodatku, natomiast wypłata nastąpi niezwłocznie po jego przyznaniu nie później niż do 02-12-2022r.


Termin składania wniosków upływa 31-10-2022r.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.


Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od 10-01-2022r.
w następujący sposób:

* w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie ul. Wschodnia 13 pokojach nr 8 oraz nr 10
na parterze lub wrzucić do urny podawczej na korytarzu siedziby OPS,

* w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w pokoju nr 15 na parterze lub wrzucić do urny podawczej w siedzibie UMIG,

* wysłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów,

* wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP (taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem).


Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników OPS w Staszowie pod numerami telefonu:

513-292-576 lub 15-864-32-63 (wewnętrzny 220); a także przez pracowników UMIG w Staszowie pod numerem telefonu: 15-864-83-70.

INFOLINIA w sprawie dodatku osłonowego: 22 369 14 44 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego został ustalony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, które publikujemy w załączniku.

Załącznik:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 03-01-2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

19-01-2022, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.