Gminna kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Przemocy STOP”

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, w okresie październik – grudzień 2018r. organizują kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez:

 • zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy,
 • podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie,
 • uwrażliwienie profesjonalistów pracujących z dziećmi, przede wszystkim nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, na problem krzywdzenia dzieci.

Kampania skierowana jest do społeczności lokalnej, w tym do osób doznających przemocy i jej sprawców, jak i przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W ramach kampanii zaplanowano następujące działania:

 • spotkania osób dotkniętych przemocą z psychologiem– poradnictwo indywidualne i grupowe,
 • przygotowanie i rozpowszechnienie ulotek dotyczących działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Staszowie i Punktu Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie,
 • przeszkolenie pedagogów i wychowawców szkół w ramach działań interdyscyplinarnych – procedura Niebieskiej Karty,
 • prelekcje skierowane do uczniów szkół średnich oraz klas gimnazjalnych, prowadzone przez specjalistę pracy socjalnej ds. przemocy w rodzinie, w ramach działań profilaktycznych,
 • tydzień profilaktyki.

Podczas tygodnia profilaktyki w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie będą pełnione dyżury przez specjalistów, zajmujących się problemem przemocy, w skład których wchodzą:

 • starszy specjalista pracy socjalnej ds. przemocy w rodzinie,
 • funkcjonariusz Policji,
 • członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie,
 • kurator zawodowy,
 • pielęgniarka środowiskowa,
 • pedagog szkolny.

Tematem spotkań specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie:

 • udzielanie informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • udzielanie informacji jak radzić sobie z sytuacją konfliktową w rodzinie,
 • udzielanie informacji, gdzie uzyskać pomoc dla osoby uzależnionej od alkoholu,
 • jakie działania podjąć w razie problemów wychowawczych z dzieckiem.

Harmonogram dyżurów specjalistów:

Poniedziałek (05.11.2018r.)

w godzinach: 9.00-11.00 – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/pracownik socjalny

Wtorek (06.11.2018r.)

w godzinach: 10.00-12.00 – pedagog szkolny

Środa (07.11.2018r.)

w godzinach: 11.00-13.00 – kurator zawodowy

Czwartek (08.11.2018r.)

godzinach: 11.00-13.00 – starszy specjalista pracy socjalnej ds. przemocy w rodzinie,

w godzinach: 13.00-15.00 – funkcjonariusz Policji

Piątek (09.11.2018r.)

w godzinach: 11.00-13.00 – pielęgniarka środowiskowa

Powyższe dyżury pełnione będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie,
przy ul. Wschodniej 13, III piętro, pokój nr 313.

08-11-2018, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.