Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W związku z pandemią koronawirusa i uchwalonymi w jej wyniku rozwiązaniami ustawodawczymi ( tj. art. 15oa ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cgrób zakaźnich oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) - katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego został rozszerzony o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

W/w nowy przypadek stanowiący utratę dochodu jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 31 października 2021r. Niezmienione pozostają pozostałe przepisy regulujące sposób ustalania dochodu i dotyczą także dodanej nowej okoliczności tj. obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Istotne jest, że sytuacja ta jest utratą dochodu jeśli nastąpiło to z powodu przeciwdziałania COVID-19. Z uwagi na ogromną możliwą różnorodność indywidualnych przypadków, nie zostały wprowadzone żadne szczególne regulacje dotyczące sposobu dokumentowania np. wysokości dochodu utraconego i daty utraty dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19, co oznacza, że tak samo jak w sytuacji innych przypadków utraty dochodu z obowiązującego dotychczas katalogu, strona może złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające w/w okoliczność, do których jak zalicza się także oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Z uwagi na fakt, że stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii obowiązuje w Polsce od 14 marca 2020r. to przyjmuje się, że od tej daty możliwe są pierwsze przypadki obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, uznawane na wniosek strony za utratę dochodu.
W świetle zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, w razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utarta dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

11-05-2020, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.