Komunikat w sprawie Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przeszłorocznej edycji zakłada dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Budżet programu to 150 mln zł w 2022 r. z Funduszu Solidarnościowego.

Oprócz środków na zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych, środki z programu przeznaczone są także m.in. na

- zakup środków ochrony osobistej ,

- transport asystenta w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usługi w ramach programu (np. bilety komunikacji publicznej, prywatnej, taksówka itp.) oraz zakup biletów wstępu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu,

- ubezpieczenie OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta.

Wsparciem w ramach programu mogą być objęci

  • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

  • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Program rządowy zakłada wprowadzenie usługi asystenta osobistego dla co najmniej 4 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

  • Gminy/powiaty składając do właściwego wojewody wniosek na środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników programu i koszt realizacji usług asystencji.

  • Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków na środki finansowe pod względem formalnym, merytorycznym oraz pod względem racjonalnego i celowego wydatkowania środków sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do zatwierdzenia.

Gmina/powiat może złożyć wniosek na środki finansowe w ramach programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 22 października 2021 r.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Wojewoda w terminie do dnia 8 listopada 2021 r sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków. Minister w terminie do dnia 22 listopada 2021 r dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów.

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Opracowała: Aneta Błasińska

Staszów, 19-10-2021

25-10-2021, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.