Komunikat w sprawie Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Logo OPS

Ruszył nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” na rok 2022. Wnioski można składać do 22 października br.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach kolejnej edycji edycji programu usługami opieki wytchnieniowej planowane jest objęcie co najmniej 3 tys. osób. Budżet to 60 mln zł.

Gminy lub powiaty mogą otrzymać wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

O dofinansowanie wniosku w ramach programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego. Wnioski należy składać do właściwego wojewody.
Gmina lub powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości nawet do 100 proc. kosztów.

Program wraz z dokumentacją konkursową jest dostępny pod linkiem:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Opracowała: Aneta Błasińska

Staszów, 19-10-2021

25-10-2021, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.