Komunikat w sprawie zmian dotyczących wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Komunikat w sprawie zmian dotyczących wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń
z funduszu alimentacyjnego.

W związku ze zmianami prawnymi zawartymi w procedowanym obecnie w Sejmie projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, które wejdą w życie od dnia 1 sierpnia 2017r. – Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, że od 1 sierpnia 217r. obowiązywać będą nowe wzory wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej niezwłocznie po ustaleniu w procesie legislacyjnym ostatecznego kształtu w/w nowelizacji, na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej opublikuje przykładowe wzory wniosków i załączników zgodnie z obowiązującym od 1 sierpnia 2017r. stanem prawnym, zalecane do wykorzystania przez organy realizujące w/w świadczenia.

Zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej z dnia 13-06-2017r. – planuje się, że nastąpi to do połowy lipca 2017r.

Wobec powyższego po druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy – należy zgłaszać się do tutejszego Ośrodka w drugiej połowie miesiąca lipca 2017r.

Nowe druki w/w wniosków zostaną zamieszczone również na stronie internetowej Ośrodka.

26-06-2017, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.