Kwartalny harmonogram form wsparcia prowadzonych w ramach projektu „Razem Aktywni”Załącznik nr 4 do umowy - Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia

Tytuł projektu: „Razem Aktywni”

Nr umowy: RPSW.09.01.00-26-0010/18

Nazwa Beneficjenta: Gmina Staszów/OPS w Staszowie w partnerstwie z SIDROM Sp. z o.o.


Organizator szkolenia/zajęć/stażu/konferencji: Sidrom Sp z o. o
Tytuł szkolenia/zajęć/stażu/konferencji: Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe i indywidualne pośrednictwo pracy
Miejsce szkolenia/zajęć/stażu/konferencji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie


INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia/zajęć//stażu/konferencji

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

21/01/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

21/01/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg

22/01/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

22/01/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg

23/01/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

23/01/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg

24/01/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

24/01/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg

25/012020

Poradnictwo zawodowe indyw.

8:00-20:00

12

Marta Sakwa

25/01/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

8:00-20:00

12

Elżbieta Ścióg

27/01/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

27/01/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg

28/01/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

28/01/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg

29/01/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

29/01/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg

03/02/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

03/02/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg

04/02/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

04/02/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg

05/02/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

05/02/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg

06/02/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

06/02/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg

07/02/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

07/02/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg

08/02/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

8:00-20:00

12

Marta Sakwa

08/02/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

8:00-20:00

12

Elżbieta Ścióg

11/02/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

11/02/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg

12/02/2020

Poradnictwo zawodowe indyw.

16:15-20:15

4

Marta Sakwa

12/02/2020

Pośrednictwo pracy indyw.

16:15-20:15

4

Elżbieta Ścióg


Opracowała: Aneta Błasińska

Staszów, 14-01-2020

Ostatnia modyfikacja:

22-01-2020, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.