Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

Kierownik Ośrodka Pomocy w Staszowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Staszowie dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego, kuratora decyduje Sąd.
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
  • niekaralność na przestępstwa popełnione umyślnie,
  • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego / kuratora

Uwaga !
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych / kuratorów przyjmuje:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie,
ul. Wschodnia 13, pokój 28,
telefon (15)864-32-63
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 w terminie od 24 marca 2015r.

Do pobrania druk oświadczenia – PDF, WORD

25-01-2016
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.