Nowa edycja Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

logo_OW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, przystępuje do realizacji trzeciej edycja programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”, którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym polegających, w szczególności na udzielaniu pomocy :

  1. w czasie czynności samoobsługowych, to jest w utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych itp.,

  2. w czasie czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i wypełnianiem ról społecznych (w przypadku osób niepełnosprawnych samodzielnie zamieszkujących), takich jak: sprzątanie mieszkania, mycie okien, pranie, prasowanie, odbieranie dziecka ze żłobka, przedszkola, dokonywanie bieżących zakupów (towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w sklepie – np. informowanie jej o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie) itp.,

  3. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, to jest np. pchanie wózka osoby niepełnosprawnej, pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi) pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym, pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: autobusu, samochodu, transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta itp.,

  4. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem np: wyjście na spacer, asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy), wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się itp.

W obecnej edycji programu, planuje się zrealizować 13 308 godzin usług asystencji osobistej dla 34 osób niepełnosprawnych, zatrudniając minimum 10 asystentów osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania pozyskano środki Funduszu Solidarności w wysokości 562 856,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej, aktualnie prowadzi rekrutację do programu. Osoby zainteresowane udziałem w programie winny złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, kartę zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do programu wraz z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Do programu w pierwszej kolejności są kwalifikowane osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

lub

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022 .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 864 32 63 wew. 257.

Opracowała: Aneta Błasińska

Staszów, 14-01-2022

20-01-2022, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.