Oferta dla absolwentów projektu „Razem Aktywni”

Fundacja Aktywizacja od maja 2021r realizuje PROJEKT „WORK-FOR-ALL”, finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz biernych zawodowo z powodu choroby przez zindywidualizowany proces aktywizacji zawodowej oraz poprawę sytuacji na rynku pracy. Wsparciem w ramach projektu mogą być objęci uczestnicy, którzy realizowali w ramach osi 9 RPO WŚ 2014-2020, projekt pn. „Razem Aktywni”

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem w ramach projektu, mogą uzyskać szczegółowe informacje pod linkiem https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/ lub dzwoniąc pod nr telefonu 509 251 322.

Opracowała: Aneta Błasińska

Staszów, 27-10-2021

03-11-2021, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.