Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera do realizacji projektu

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Poddziałanie 9.1 pn. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy”.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z dokumentami towarzyszącymi zamieszony został w załącznikach do nin. artykułu.

Formularz ofertowy dostępny jest w formie pliku edytowalnego (*.doc).

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU.pdf

Regulamin konkursu na wybór partnera.pdf

Zarządzenie Nr 20 z 2018r.pdf

Formularz_ofertowy - Zał. nr 2.doc


Data publikacji, autor artykułu:

06-11-2018, kierownik jednostki - Renata Sledź

Ostatnia aktualizacja, zamieszczający:

08-11-2018, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.