Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim

Logo NFZ

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego w I kwartale 2020r. konkursu ofert, na terenie województwa świętokrzyskiego zostały zawarte 4 umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, z nw. świadczeniodawcami:


Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

Obszar działania

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ’’Nadzieja Rodzinie’’ w Kielcach

Kielce, ul. Karczówkowska 36

41 345 56 65

Powiaty: - kielecki, - m. Kielce.

Promedic Centrum Psychoterapii Agnieszki Nehrebeckiej Agnieszka Nehrebecka

Pińczów, ul. Bednarska 3

604 544 362

Powiaty - pińczowski, - kazimierski, - buski.

Centermed Kielce Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A

512 736 177

Powiaty: - kielecki, - m. Kielce.

NZOZ ’’Nowe Życie’’ I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna

Włoszczowa, ul. Mleczarska 11

41 394 44 06

Powiaty: - jędrzejowski, - włoszczowski.


Szczegółowy zakres/opis świadczenia zawarto w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (wprowadzony rozporządzeniem zmieniającym z dnia 14.08.2019r., Dz.U. z 2019r. poz. 1640). Dodatkowo Oddział wyjaśnia, że wykaz ośrodków udzielających przedmiotowych świadczeń został opublikowany w ,,Informatorze o umowach’’ na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem: https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Provider/Search

09-09-2020, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.