Podsumowanie projektu „Razem Aktywni”

Logo EFS

W dniach 25 i 26 lutego odbyły się spotkania podsumowujące realizację projektu „Razem Aktywni”, w których wzięli udział uczestnicy drugiej edycji projektu, kierownik Ośrodka oraz kadra zaangażowana w realizację projektu. Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Staszów. W wyniku działań projektowych uczestnicy obu edycji zostali objęci wsparciem psychologicznym i prawnym. Przez cały okres trwania projektu uczestnicy uczęszczali na spotkania grupy wsparcia, a także mieli możliwość skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy, co ułatwiło wybór kursu mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. W ramach kursów zawodowych uczestnicy projektu mogli podnieść swoje kwalifikacje w zawodach: kucharz (11 osób), opiekun osób starszych (8 osób), sprzedawca (6 osób), florysta (3 osoby), kosmetyczka (6 osób), operator wózka widłowego (1 osoba), technolog robót wykończeniowych w budownictwie (1 osoba) księgowa (2 osoby). Łącznie kwalifikacje zawodowe uzyskało 38 osób (36 kobiet i 2 mężczyzn), natomiast w stażu zawodowym wzięło udział 20 osób (18 kobiet i 2 mężczyzn). W I edycji projektu zatrudnienie po stażu uzyskało 9 osób. Uczestnicy stażu w II edycji projektu obecnie pozostają w zatrudnieniu gwarantowanym umową stażową W czasie spotkań uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu zajęć projektowych oraz paczki z artykułami spożywczymi. Kierownik projektu podsumował realizację działań projektowych, spotkanie było także okazją do zebrania opinii uczestników na temat korzyści z uczestnictwa w projekcie. Do najważniejszych korzyści, uczestnicy zaliczyli możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, udział w stażach zawodowych, grupach wsparcia, a także udział w spotkaniach integracyjnych tj. wycieczka, ognisko.


zakonczenie projektu - dokumentacja fotograficzna


zakonczenie projektu - dokumentacja fotograficzna


zakonczenie projektu - dokumentacja fotograficzna


Opracowała: Aneta Błasińska

Staszów, 02-02-2021

Ostatnia modyfikacja:

05-03-2021, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.