Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020

Asystent_niep_logo_nagl

Od stycznia 2020r Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, realizuje program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem programu jest między innymi przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych, ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności, umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia itp.


Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegają między innymi na asystowaniu osobie niepełnosprawnej w:

1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

4. załatwieniu spraw urzędowych;

5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).


Obecnie z usług asystentów, korzysta 10 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym z terenu naszej gminy.

Realizacja programu potrwa do końca bieżącego roku, na jego realizację pozyskano środki w wysokości 99 344,25 zł.

Opracowała: Aneta Błasińska

Staszów, 04-02-2020

13-02-2020, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.