Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”

Logo Staszów logo Ministerstwo Rodziny i Pracy logo OPS Staszów

Gmina Staszów, przystąpiła do realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021” Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia między innymi dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w tym także dla seniorów. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego.
Gmina Staszów, w obecnej edycji programu planuje, przy udziale minimum 5 asystentów osób niepełnosprawnych, zrealizować 9 900 godzin usług. Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego w wysokości 407.933,70 zł
Osoby zainteresowane udziałem w programie winny złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, kartę zgłoszenia do programu wg wzoru stanowiącego (tu link:) załącznik nr 8 do programu wraz z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Program wraz z załącznikami dostępny na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

Opracowała: Aneta Błasińska

Staszów, 09-03-2021

18-03-2021, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.