Superwizja dla osób pracujacych w obszarze przeciwdziałania przemocy

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jako jedyny
w województwie świętokrzyskim został zakwalifikowany do ogólnopolskiego projektu, “Superwizja dla osób pracujacych w obszarze przeciwdziałania przemocy”, realizowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W ramach projektu przygotowane i przeprowadzone zostaną 2 sesje superwizji konsultacyjno – wspierajacej dla członków zespołu i grup roboczych. Sesje poprowadzi superwizor w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – pan Jerzy Szczepaniec.

Celem superwizji jest m.in. poprawa jakości pracy i skuteczności pomagania, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, pobudzenie kreatywności, wymiana doświadczeń.

Pierwsza sesja superwizji konsultacyjno – wspierajacej dla członków zespołu i grup roboczych odbyła się 25 kwietnia 2019r. w Siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica “Jutrzenka” przy ul. Jana Pawła II 10.

W sesji superwizji wzięli udziałczłonkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych:

starszy specjalista pracy socjalnej ds. Przemocy w rodzinie, starszy pracownik socjalny/członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonariusze Policji, kurator zawodowy, pedagodzy szkolni, asystenci rodziny.

Drugie spotkanie w ramach sesji - “Superwizja dla osób pracujacych w obszarze przeciwdziałania przemocy”, zaplanowane jest na II połowę bieżącego roku.

29-04-2019, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.