Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2016-2017

Osoby pobierające obecnie zasiłki rodzinne w tutejszym Ośrodku - do wniosku na nowy okres zasiłkowy obowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy lub oświadczenie ( wymagane są dane z dokładnością do 4 miejsc po przecinku) o posiadaniu i wielkości gosp. rolnego w ha przeliczeniowych lub nakaz płatniczy za rok 2015,
2) jeżeli któryś członek rodziny pobierał w roku 2015 stypendium szkolne lub stypendium socjalne - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
3) oświadczenie o wysokości alimentów otrzymanych w roku 2015r. – jeśli są zasądzone ( lub zaświadczenie od Komornika jeśli egzekucja była skuteczna w części bądź bezskuteczna),
4) w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
5) zaświadczenie ze szkoły dziecka w wieku powyżej 18 lat,
6) zaświadczenie ze szkoły dziecka w wieku powyżej 16 lat - jeśli osoba ubiega się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego bądź dojazdu do szkoły/zamieszkania w internacie (w przypadku zamieszkiwania dziecka w internacie bądź bursie – dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny).
7) jeśli któryś z członków rodziny osiągał dochody z tytułu legalnego zatrudnienia zagranicą w 2015r. – należy zadeklarować w jakiej wysokości osiągnął dochód.
8) w przypadku utraty dochodu z roku 2015r. – należy dostarczyć dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy) ,
9) w przypadku uzyskania dochodu po roku 2015r. i osiągania go nadal – należy dostarczyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu ( np. umowę o pracę) oraz dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu za miesiąc następny po jego uzyskaniu,
10) jeśli któryś z członków rodziny w 2015r. pobierał zasiłek chorobowy z KRUS lub zasiłek macierzyński z KRUS - zaświadczenie KRUS lub oświadczenie o jego wysokości.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest obowiązany do samodzielnego pozyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz organów emerytalno - rentowych informacji o wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych osiągniętego w 2015r. oraz o wysokości składek zdrowotnych w 2015r.

Osoby które złożą wniosek we wrześniu 2016r. - wypłatę świadczeń rodzinnych listopad 2016r. otrzymają w listopadzie 2016r. .

Natomiast osoby, które złożą wniosek w październiku lub w listopadzie 2016r. - wypłatę świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad 2016r. otrzymają w grudniu 2016r. ( z wyrównaniem za listopad).

Druki wniosków wydawane są w pokoju nr 10 ( na parterze).

31-07-2016, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.