Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017

- na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2016r. do 30 września 2017r. przyjmowane będą od 1 sierpnia 2016r.

Osoby pobierające obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
w tutejszym Ośrodku - do wniosku na nowy okres świadczeniowy obowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy lub oświadczenie ( wymagane są dane z dokładnością do 4 miejsc po przecinku)
o posiadaniu i wielkości gosp. rolnego w ha przeliczeniowych lub nakaz płatniczy za rok 2015,

2) jeżeli któryś członek rodziny pobierał w roku 2015 stypendium szkolne lub stypendium socjalne - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,

3) zaświadczenie Komornika Sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji - dotyczące ostatnich 2 miesięcy, lub oświadczenie osoby,

4) zaświadczenie o wysokości alimentów otrzymanych w roku 2015 (od Komornika jeśli egzekucja była skuteczna w części lub całkowicie bezskuteczna ) , lub oświadczenie osoby,

5) w przypadku przebywania dłużnika poza granicami Rzeczypospolitej – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granica albo o niepodjęciu tych czynności,
w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia, lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika za granicą.

6) oświadczenie o posiadanych informacjach dotyczących dłużnika alimentacyjnego,

7) oświadczenie o przekazaniu wszelkich danych dotyczących skuteczności egzekucji do Komornika Sądowego,

8) w przypadku gdy osobą uprawioną do alimentów jest pełnoletnie dziecko – upoważnienie do złożenia wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego jego imieniu przez matkę / ojca.

9) zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej w przypadku dziecka w wieku powyżej 18 lat ( lub oświadczenie).

Osoby które złożą wniosek w sierpniu 2016r. - wypłatę świadczeń za miesiąc październik 2016r. otrzymają w październiku 2016r. .

Natomiast osoby, które złożą wniosek we wrześniu lub październiku 2016r. - wypłatę świadczeń za miesiąc październik 2016r. otrzymają w listopadzie 2016r. .

Druki wniosków wydawane są w pokoju nr 10 (na parterze) lub można je pobrać z tutaj >> Formularze dokumentów FA

Dokument opracowała: Agnieszka Kowalska

28-07-2016, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.