Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Umowy na finansowanie zadania w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 podpisał z samorządowcami wojewoda Zbigniew Koniusz.

Celem programu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a na jego sfinansowanie przeznaczono w naszym regionie ogółem 7 840 383 zł. - Program ten bardzo dobrze wpisuje się w strategię pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych. Asystent osobisty pomoże w załatwianiu codziennych spraw. Ponad 7 milionów złotych powinno pokryć zapotrzebowanie w regionie na tego rodzaju pomoc – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim. - Zachęcam do udziału w programie. Są to pieniądze przeznaczone na szlachetny cel. Jest to uzupełnienie inicjatyw rządowych, jak np. programu „Senior+”. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kieruje dodatkowo dużą pulę pieniędzy na uzupełnienie socjalnej oferty rządu – dodał wojewoda.

Do programu przystąpiło 20 gmin i 2 powiaty z województwa świętokrzyskiego. Z czterema samorządami zawarto umowy – łącznie na ponad 25 tys. zł – na wykonanie zadania jeszcze w tym roku. Dwadzieścia dwa świętokrzyskie samorządy podpisały umowy na 2020 rok – łączna kwota dofinansowania wynosi tu ponad 7 mln 814 tys. zł.

Pierwsza edycja programu jest realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. O środki na usługi asystenta mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji.


Podpisanie umoy przez burmistrza MiG Staszów


Gmina Staszów na realizację zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 99.344,25zł. Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie.


źródło widomości: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/16326,Wsparcie-dla-osob-niepelnosprawnych.html

09-12-2019, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.