Akty prawne

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.: Dz.U.2021, poz.2021)

2. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021, poz. 11)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r., akt uchylony z dniem 30 czerwca 2021r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. 2001.156.1817 z dnia 2001.12.31 ).

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U.2013r.589 z dnia 2013.05.22)

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz. 2000 z późń.zm.).

Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać osobiście w celu weryfikacji poprawności w/w dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie (p. 8, parter) do 25-go każdego miesiąca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00

16-11-2022, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.