O projekcie POKL

Projekt POKL 2015

Tytuł:

Aktywizacja społeczno zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów

Okres Realizacji Projektu

Od 01.01.2015 do 31.08.2015

Numer i nazwa priorytetu

VII. Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa działania

7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektodawcy

Gmina Staszów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

Adres siedziby

ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, tel.: 15-864-32-63, fax: 15-864-32-63

Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy mgr inż. Jolanta Włoch

Osoba do kontaktów roboczych
mgr inż. Jolanta Włoch

Copyright © 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie


Projekt POKL 2014

Tytuł Projektu:
Aktywizacja społeczno zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów

Okres Realizacji Projektu
Od 01.02.2014 do 31.12.2014

Numer i nazwa priorytetu
VII. Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa działania
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektodawcy
Gmina Staszów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

Adres siedziby
ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, tel.: 15-864-32-63, fax: 15-864-32-63

Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy
mgr inż. Jolanta Włoch

Osoba do kontaktów roboczych
mgr inż. Jolanta Włoch


Projekt POKL 2013

Tytuł Projektu:
Aktywizacja społeczno zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów

Okres Realizacji Projektu
Od 01.01.2013 do 31.12.2013

Numer i nazwa priorytetu
VII. Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa działania
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektodawcy
Gmina Staszów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

Adres siedziby
ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, tel.: 15-864-32-63, fax: 15-864-32-63

Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy
mgr inż. Jolanta Włoch

Osoba do kontaktów roboczych
mgr inż. Jolanta Włoch


Projekt POKL 2012

Tytuł Projektu:
Aktywizacja społeczno zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów

Okres Realizacji Projektu
Od 01.01.2012 do 31.12.2012

Numer i nazwa priorytetu
VII. Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa działania
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektodawcy
Gmina Staszów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

Adres siedziby
ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, tel.: 15-864-32-63, fax: 15-864-32-63

Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy
mgr inż. Jolanta Włoch

Osoba do kontaktów roboczych
mgr inż. Jolanta Włoch


Projekt POKL 2011

Tytuł Projektu:
Aktywizacja społeczno zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów

Okres Realizacji Projektu
Od 01.01.2011 do 31.12.2011

Numer i nazwa priorytetu
VII. Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa działania
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektodawcy
Gmina Staszów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

Adres siedziby
ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, tel.: 15-864-28-13, fax: 15-864-28-13

Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy
mgr inż. Jolanta Włoch

Osoba do kontaktów roboczych
mgr inż. Maria Hamer


Projekt POKL 2010

Tytuł Projektu:
Aktywizacja społeczno zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów

Okres Realizacji Projektu
Od 01.01.2010 do 31.12.2010

Numer i nazwa priorytetu
VII. Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa działania
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektodawcy
Gmina Staszów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

Adres siedziby
ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, tel.: 15-864-28-13, fax: 15-864-28-13

Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy
mgr inż. Jolanta Włoch

Osoba do kontaktów roboczych
mgr inż. Maria Hameh


Projekt POKL 2009

Tytuł Projektu:
Aktywizacja społeczno zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów

Okres Realizacji Projektu
Od 01.01.2009 do 31.12.2009

Numer i nazwa priorytetu
VII. Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa działania
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektodawcy
Gmina Staszów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

Adres siedziby
ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, tel.: 15-864-28-13, fax: 15-864-28-13

Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy
mgr inż. Jolanta Włoch

Osoba do kontaktów roboczych
mgr inż. Maria Hamer

08-09-2016, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.