Budżet POKL

Budżet – edycja 2015

Wkład własny: 25.651,50 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 218.648,50 zł.
Koszty ogółem projektu: 244.300,00 zł
w tym: a) koszty bezpośrednie: 230.524,50 zł
Koszty zadania 1 “Aktywna integracja” 65.758,00 zł
Koszty zadania 2 “Praca socjalna” 115.742,00 zł
Koszty zadania 3 “Zasiłki i pomoc w naturze” 25.651,50 zł
Koszty zadania 4 “Zarządzanie projektem” 23.373,00 zł
b) koszty pośrednie: 13.775,50 zł.
Wkład własny: 25.651,50 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 218.648,50 zł.
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 16.286,67 zł. (244.300,00 : 15 osób)

Budżet – edycja 2014

Wkład własny: 40.501,34 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 345.225,66 zł.
Koszty ogółem projektu: 385.727,00 zł
w tym: a) koszty bezpośrednie: 358.704,34 zł
Koszty zadania 1 “Aktywna integracja” 105.100,00 zł
Koszty zadania 2 “Praca socjalna” 172.187,00 zł
Koszty zadania 3 “Zasiłki i pomoc w naturze” 40.501,34 zł
Koszty zadania 4 “Zarządzanie projektem” 40.916,00 zł
b) koszty pośrednie: 27.022,66 zł.
Wkład własny: 40.501,34 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 345.225,66 zł.
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 19.286,35 zł. (385.727,00 : 20 osób)

Budżet – edycja 2013

Wkład własny: 44.604,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 380.151,00 zł.
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 21.237,75 zł. (424.755,00 : 20 osób)
Koszty ogółem projektu: 424.755,00 zł
w tym: a) koszty bezpośrednie: 393.126,00 zł
Koszty zadania 1 “Aktywna integracja” 115.408,20 zł
Koszty zadania 2 “Praca socjalna” 186.006,80 zł
Koszty zadania 3 “Zasiłki i pomoc w naturze” 44.604,00 zł
Koszty zadania 4 “Zarządzanie projektem” 47.107,00 zł
b) koszty pośrednie: 31.629,00 zł.
Wkład własny: 44.604,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 380.151,00 zł.
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 21.237,75 zł. (424.755,00 : 20 osób)

Budżet – edycja 2012
Koszty ogółem projektu: 362 329,00,- zł
w tym: a) koszty bezpośrednie: 308 128,54 zł
Koszty zadania 1 “Aktywna integracja” 88 200,- zł
Koszty zadania 2 “Praca socjalna” 53 600,- zł
Koszty zadania 3 “Zasiłki i pomoc w naturze” 38 044,54- zł
Koszty zadania 4 “Zarządzanie projektem” 28 284,00 zł
b) koszty pośrednie: 54 200,46 zł.
Wkład własny: 38 044,54 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 324 284,46 zł.
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 20 129,38 zł.


Budżet – edycja 2011

Koszty ogółem projektu: 422 264,- zł
w tym: a) koszty bezpośrednie: 363 757,34 zł
Koszty zadania 1 “Aktywna integracja” 125 000,- zł
Koszty zadania 2 “Praca socjalna” 153 600,- zł
Koszty zadania 3 “Zasiłki i pomoc w naturze” 44 335,84- zł
Koszty zadania 4 “Zarządzanie projektem” 40 821,50 zł
b) koszty pośrednie: 58 488,66 zł.
Wkład własny: 44 335,80 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 377 910,20 zł.
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 16 889,84 zł.


Budżet – edycja 2010

Koszty ogółem projektu: 426 769,- zł
w tym: a) koszty bezpośrednie: 364 662,94 zł
Koszty zadania 1 “Aktywna integracja” 100 000,- zł
Koszty zadania 2 “Praca socjalna” 153 600,- zł
Koszty zadania 3 “Zasiłki i pomoc w naturze” 44 810,74- zł
Koszty zadania 4 “Zarządzanie projektem” 42 802,20 zł
Koszty zadania 5 “Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej” 23 450,00 zł
b) koszty pośrednie: 62 106,06 zł.
c) Cross-finansing w kosztach ogółem: 20 262,20 zł. (4,75% wartości projektu ogółem)
Wkład własny: 44 810,74 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 381 958,26 zł.
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 21 338,45 zł.

Budżet – edycja 2009

Koszty ogółem projektu: 384 819,- zł
w tym: a) koszty bezpośrednie: 322 869,12 zł
Koszty zadania 1 “Aktywna integracja” 145 000,- zł
Koszty zadania 2 “Praca socjalna” 74 400,- zł
Koszty zadania 3 “Zasiłki i pomoc w naturze” 40 406,- zł
Koszty zadania 4 “Zarządzanie projektem” 38 444,48 zł
Koszty zadania 5 “Promocja projektu” 24 618,64 zł
b) koszty pośrednie: 61 949,88 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 344 413,- zł.
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 13 269,62 zł.
25-01-2016
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.