Komórki organizacyjne

Dział Pomocy Środowiskowej

Działem kieruje: Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

W skład działu wchodzą:

• starsi specjaliści pracy socjalnej,

• specjaliści pracy socjalnej,

• asystenci rodziny,

• starsi pracownicy socjalni,

• pracownicy socjalni

Więcej informacji: http://ops.staszow.pl/praca-socjalna.html


Dział Finansowo – Księgowy

Działem kieruje: Główny Księgowy

W skład działu wchodzą:

• księgowy

• specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych

• kasjer


Dział Organizacyjno – Kadrowy

Działem kieruje: Kierownik działu organizacyjno – kadrowego

W skład działu wchodzą:

 • kierowca
 • pomoc administracyjna
 • sprzątaczki

Dział świadczeń - Pomoc Społeczna

Działem kieruje: Kierownik działu świadczeń

W skład działu wchodzą:

 • starszy pracownik socjalny
 • pracownik socjalny

Dział Świadczeń - Rodzina

Działem kieruje: Kierownik działu świadczeń rodzinnych

W skład działu wchodzą:

 • starsi pracownicy socjalni
 • pracownicy socjalni
 • aspirant pracy socjalnej

Więcej informacji: http://ops.staszow.pl/zasilki-rodzinne-i-dodatki-do-zr.html


Dział Usług

Działem kieruje: Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

W skład działu wchodzą:

 • opiekun usług specjalistycznych
 • opiekuni (usługi opiekuńcze w środowisku)
 • opiekun w Domu Dziennego Pobytu

Więcej informacji: www.ops.staszow.pl/dzial-uslug1.html


Samodzielne stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych

• starszy referent.

Więcej informacji: www.ops.staszow.pl/przeznaczenie-swiadczenia.html


Kordynator ds. komputeryzacji

W skład działu wchodzi:

- kordynator ds. komputeryzacji.


Dział Świadczeń - Pomoc Społeczna Dział Pomocy Środowiskowej Dział Usług
Dział Świadczeń - Rodzina Sekcja ds. dodatków mieszkaniowych Dział organizacyjno-kadrowy
Dział Finansowo – Księgowy Koordynator ds. komputeryzacji Zespół interdyscyplinarny
Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy
i Przestępstw w Rodzinie
Wsparcie rodzin Karta Dużej Rodziny
15-09-2022, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.