Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie jest organem administracji samorządowej. Współpracując na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, organizuje i realizuje zadania z zakresu polityki społecznej na terenie Miasta i Gminy Staszów.


Godziny pracy:

 • poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

W sprawach skarg i wniosków kierownik przyjmuje:

 • poniedziałek w godzinach: 13.00 – 15.00

Kasa ośrodka czynna:

 • poniedziałek – piątek w godzinach: 10.00 – 14.00

Kadra kierownicza

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

 • inż. Renata Śledź

Zastępca kierownika

 • mgr inż. Maria Hamer

Kierownicy działów:

 • mgr Jolanta Jabłońska – Dział Finansowo-Księgowy
 • mgr inż. Maria Hamer – Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Usług
 • mgr Agnieszka Kowalska – Dział Świadczeń - Rodzina
 • mgr Dorota Staneta – Dział Organizacyjno-Kadrowy
 • mgr Aneta Błasińska – Dział Świadczeń - Pomoc Społeczna

Samodzielne stanowisko:

 • mgr Renata Machniak – Samodzielne stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych
 • mgr Leszek Kowalski – Koordynator ds. komputeryzacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych(ADO) jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Staszowie
z siedzibą w Staszowie, ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, reprezentowanym przez kierownika jednostki Panią inż. Renatę Śledź

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl


WYKAZ TELEFONÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie – tel. 15 864 3263 (centrala),

fax: 15 864 3263:

- biuro obsługi klienta wew. 218,

- świadczenia rodzinne wew. 220,

- świadczenia wychowawcze (500+) wew.218,

- dodatki mieszkaniowe wew. 240.

Dział Świadczeń - Pomoc Społeczna - pracownicy socjalni:

pok. 34, – tel. 519104500

Pani Jolanta Błąd, Pani Edyta Polak – Dudek, Pani Dorota Jędruch, Pani Katarzyna Polniak

pok. 35 – tel. 519104502

Pani Teresa Zamojska, Pani Jolanta Staszewska, Pani Dominika Wężowicz

pok. 36 – tel. 505296416

Pani Grażyna Kos, Pani Kinga Słowik, Pani Marlena Palmąka – Broncel, Pani Anita Pabian - Zawolik

Dział Świadczeń – Rodzina (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, 500+) – tel. 513292576

Pani Agnieszka Kowalska, Pani Beata Kądziela, Pani Edyta Siwonia, Pani Katarzyna Rusek,
Pani Iwona Mnich,

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie – tel. 519560252

Pani Katarzyna Macias, Pani Monika Opałka

Księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie – 15 864 4831

Adresy elektroniczne

 • poczta: ops.staszow@post.pl
 • serwisy informacyjne: ops.estaszow.pl, pokl.ops.estaszow.pl, ops.bip.staszow.pl
 • ePUAP: /7xc708moar/SkrytkaESP

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej: Karta jednostki OPS Staszów

Biuletyn Informacji Publicznej https://ops-staszow.bip.gov.pl/


Numery identyfikacyjne jednostki:

 • NIP: 866 10 09 404
 • REGON: 005660304

Konta bankowe

Numery rachunków

 • RACHUNEK PODSTAWOWY – 58 1020 2629 0000 9602 0330 0696
 • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – 40 1020 2629 0000 9202 0330 3641
 • ZALICZKA ALIMENTACYJNA – 31 1020 2629 0000 9102 0330 3658

Bank obsługujący – PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

15-10-2020, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.