Aktualności

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024”

Gmina Staszów, po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
06.02.2024
Czytaj więcej

Poradnictwo Psychologiczne I 2024

Harmonogram dyżurów psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie
17.01.2024
Czytaj więcej

Dodatek osłonowy 2024

W dniu 31-12-2023r. weszła w życie ustawa z 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła – której przepisy dają możliwość ubiegania się w 2024r.
10.01.2024
Czytaj więcej

Rządowy Program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”

Rządowy Program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”
03.01.2024
Czytaj więcej

Podziękowania dla Ratowników Medycznych z Zespołów Ratownictwa Medycznego w Staszowie i w Połańcu

Podziękowania dla Ratowników Medycznych z Zespołów Ratownictwa Medycznego w Staszowie i w Połańcu
18.12.2023
Czytaj więcej

„BIAŁE ŁUGI” – Ankieta potrzeb społecznych.

07.12.2023
Czytaj więcej

Dzień Pracownika Socjhalnego

List Wojewody Świętokrzyskiego
22.11.2023
Czytaj więcej

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus – Podsumowanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w dniu 30 września 2023 r. zakończył już ostatnią edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus, trwającego w okresie od kwietnia 2023 do września 2023. Podprogram był realizowany we współpracy z Kieleckim Bank Żywności.
16.11.2023
Czytaj więcej

Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dla osób bezdomnych

plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności
16.11.2023
Czytaj więcej

Komunikat w sprawie Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

Ruszył nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” na rok 2024. Wnioski można składać do 16 listopada br.
08.11.2023
Czytaj więcej

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).
13.10.2023
Czytaj więcej

Poradnictwo Psychologiczne IX-XII 2023

Harmonogram dyżurów psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie
13.09.2023
Czytaj więcej

Komunikat w sprawie Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024 „
31.08.2023
Czytaj więcej

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom
13.07.2023
Czytaj więcej

Świadczenia Rodzinne – okres zasiłkowy 2023/2024

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2023r. do 31 października 2024r
10.07.2023
Czytaj więcej

Fundusz alimentacyjny– okres zasiłkowy 2023/2024

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2023r. do 30 września 2024r.
10.07.2023
Czytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie 20.01.202021r., po raz kolejny zawarł umowę ze Związkiem Stowarzyszeń - Kielecki Bank Żywności na realizację zadań dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.
14.06.2023
Czytaj więcej

ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY (Aktualizacja)

Od 16 marca 2022r. osoby zapewniające na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.
25.05.2023
Czytaj więcej

Stypendium dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Informujemy o możliwości uzyskania stypendium Stowarzyszenia SPES dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.
20.04.2023
Czytaj więcej

Wielkanoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, jak co roku w okresie przedświątecznym przygotowuje potrawy wielkanocne dla mieszkańców naszej gminy...
06.04.2023
Czytaj więcej

„POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY”

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces rehabilitacji.
03.04.2023
Czytaj więcej

Przycisk Sieci Życia®: mała rzecz - wielka sprawa!

Nasze życie może się zmienić w jednej chwili. Tracimy bliską osobę, zdrowie, dom, dorobek całego życia.
30.03.2023
Czytaj więcej

#Rozmawiaj#Reaguj

Kampania Społeczna przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej
09.03.2023
Czytaj więcej

Zbiórka żywności „Kielce dla Winnicy”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, że w ramach akcji „Kielce dla Winnicy”....
01.03.2023
Czytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-DZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 Plus
01.03.2023
Czytaj więcej

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

W ramach Funduszu Sprawiedliwości wspieramy Ciebie oraz Twoich bliskich, pokrzywdzonych i świadków
01.03.2023
Czytaj więcej

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”

Gmina Staszów po raz kolejny została umieszczona na liście gmin, które otrzymały środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023”, zaakceptowanej przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i opublikowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
15.02.2023
Czytaj więcej

Ośrodek przystępuje do realizacji kolejnej edycji Programu „Opieka wytchnieniowa ”

Wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, jest adresowane do osób, które zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują całodobową, bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny (w tym także nad niepełnosprawnymi dziećmi), posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne i wymagają usług opieki wytchnieniowej, ponieważ całodobowa opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, wymaga dużego poświecenia i podporządkowania swojego dziennego rozkładu zajęć do potrzeb osoby niepełnosprawnej i często oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego.
15.02.2023
Czytaj więcej

KIELCE DLA WINNICY

Zachęcamy do wsparcia zbiórki żywności organizowanej w rocznicę wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Zebrane produkty zostaną zawiezione do Winnicy. Na terenie Gminy Staszów, zbiórkę prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie.
30.01.2023
Czytaj więcej

Staszowski Klub Senior+ już otwarty!

Gmina Staszów zyskała nową placówkę przeznaczoną dla osób starszych. Klub Senior+
25.01.2023
Czytaj więcej

Poradnictwo psychologiczne I-III 2023

Harmonogram dyżurów psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie
10.01.2023
Czytaj więcej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Klubu Senior+

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Klubu Senior
30.12.2022
Czytaj więcej

POMOC OSOBOM W KRYZYSIE - WAZNE TELEFONY !!!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia
22.12.2022
Czytaj więcej

Akcja Serduszkowa 2022

Serdeczne podziękowania Parafiom i wszystkim mieszkańcom, którzy okazali wsparcie...
22.12.2022
Czytaj więcej

Zapraszenie do uczestnictwa w Klubie „Senior+”

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Staszowie zapraszają do uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Staszowie przy ul. Parkowej 10
14.12.2022
Czytaj więcej

Program „Samodzielność – Aktywność- Mobilność”

Starosta Staszowski uruchomił elektroniczny nabór wniosków w ramach programów: „Samodzielność - Aktywność – Mobilność” Dostępne mieszkanie/Mieszkanie dla absolwenta.
17.11.2022
Czytaj więcej

Komunikat w sprawie Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023„
31.10.2022
Czytaj więcej

Komunikat w sprawie Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Ruszył nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” na rok 2023. Wnioski można składać do 10 listopada br.
31.10.2022
Czytaj więcej

Konferencja naukowa pt. "Uwarunkowania dzietności"

W imieniu MRPiPS i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej serdecznie zapraszamy na konferencję naukową
17.10.2022
Czytaj więcej

Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

3 października 2022 roku rozpoczął się nabór do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy
11.10.2022
Czytaj więcej

Poradnictwo Psychologiczne IX-XII 2022

Harmonogram dyżurów IX-XII 2022 psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie
31.08.2022
Czytaj więcej

Projekt dla obywateli Ukrainy

Dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy
31.08.2022
Czytaj więcej

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 [w dniach 31 sierpnia - 1 września 2022r.]
31.08.2022
Czytaj więcej

Ankieta potrzeb obywateli Ukrainy

przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej po 24.02.2022 r.
21.08.2022
Czytaj więcej

Dodatek węglowy – ważne informacje

Mieszkańcy gminy Staszów ogrzewający swoje gospodarstwa domowe węglem lub paliwem węglopochodnym, mogą liczyć na dodatek węglowy w wysokości 3 000,00 zł.
20.08.2022
Czytaj więcej

Wakacje z Muszkieterem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, przystąpił do ogólnopolskiej akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację Muszkieterów z siedzibą w Swadzimiu, pod nazwą „Wakacje z Muszkieterem”
18.07.2022
Czytaj więcej

Projekt dla obywateli Ukrainy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, skarżyskim, starachowickim oraz włoszczowskim, a także przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach rozpoczął realizację Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy
18.07.2022
Czytaj więcej

Świadczenia Rodzinne – okres zasiłkowy 2022/2023

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2022r. do 31 października 2023r. w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2022r. ( za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS).
06.07.2022
Czytaj więcej

Fundusz alimentacyjny– okres zasiłkowy 2022/2023

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2022r. do 30 września 2023r. w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2022r. ( za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS).
06.07.2022
Czytaj więcej

Poradnictwo Psychologiczne

Harmonogram dyżurów psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie
06.06.2022
Czytaj więcej

Informacja dotycząca baneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną w sprawie zagrożenia handlu ludźmi

Informacja dotycząca baneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną w sprawie zagrożenia handlu ludźmi
06.06.2022
Czytaj więcej

Pomoc dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".
10.05.2022
Czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STASZOWSKI, w ramach którego jest prowadzona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
10.05.2022
Czytaj więcej

Warsztaty dla uczestników Podprogramu 2021

Kielecki Bank Żywności za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przeprowadzi Warsztaty dla uczestników Podprogramu 2021.
27.04.2022
Czytaj więcej

Poradnictwo Psychologiczne

Harmonogram dyżurów psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie
26.04.2022
Czytaj więcej

Wydawanie żywności 07.04.2022 POPŻ Podprogram 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 7-8 kwietnia 2022r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane paczki żywnościowe osobom, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.
25.04.2022
Czytaj więcej

Informacja na temat naboru do projektu „Reaktywacja”

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w dniu 7 kwietnia 2022 r. rozpoczęło pierwszy nabór w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.
12.04.2022
Czytaj więcej

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021
08.04.2022
Czytaj więcej

Informacja na temat projektu „ Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Informacja na temat projektu „ Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.
24.03.2022
Czytaj więcej

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu”

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu”
09.03.2022
Czytaj więcej

#PomagamUkrainie

Szukasz ratunku przed wojną? Chcesz wesprzeć uchodźców?
03.03.2022
Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021
28.02.2022
Czytaj więcej

Informacja na temat programu społeczno-rozwojowego „Akademia Rozwoju”

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”, którego celem jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy
22.02.2022
Czytaj więcej

Informacje o konkursie MRiPS 'Samorząd PRO FAMILIA 2022'

17.02.2022
Czytaj więcej

Harmonogram dyżurów psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie

Harmonogram dyżurów psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie
02.02.2022
Czytaj więcej

Nowa edycja Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Nowa edycja Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
20.01.2022
Czytaj więcej

Ośrodek przystępuje do realizacji Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Ośrodek przystępuje do realizacji Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”
20.01.2022
Czytaj więcej

Boże Narodzenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie

Boże Narodzenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie
22.12.2021
Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
22.11.2021
Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 - Podsumowanie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020
22.11.2021
Czytaj więcej

Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dla osób bezdomnych

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności
17.11.2021
Czytaj więcej

Oferta dla absolwentów projektu „Razem Aktywni”

Oferta dla absolwentów projektu „Razem Aktywni”
03.11.2021
Czytaj więcej

Poradnictwo Psychologiczne

Poradnictwo Psychologiczne
03.11.2021
Czytaj więcej

Komunikat w sprawie Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Komunikat w sprawie Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
25.10.2021
Czytaj więcej

Komunikat w sprawie Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Komunikat w sprawie Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022
25.10.2021
Czytaj więcej

LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM
19.10.2021
Czytaj więcej

Poradnictwo Psychologiczne

Poradnictwo Psychologiczne
28.09.2021
Czytaj więcej

Ankieta preferencji przewozowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie przekazuje poniżej prośbę Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach dot. organizacji zbiorowego transportu publicznego
07.09.2021
Czytaj więcej

Poradnictwo Psychologiczne

Poradnictwo Psychologiczne Harmonogram dyżurów psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie
31.08.2021
Czytaj więcej

Przerwa w wydawaniu zaświadczeń na potrzeby programu "Czyste Powietrze"

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 20-07-2021r.- Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, że (. .)
29.07.2021
Czytaj więcej

Fundusz alimentacyjny– okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2021r. do 30 września 2022r. w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2021r. ( za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS).
05.07.2021
Czytaj więcej

Świadczenia Rodzinne – okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2021r. do 31 października 2022r. w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2021r. ( za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS).
05.07.2021
Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące Dodatku Mieszkaniowego obowiązujące od 01.07.2021r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, iż od 01 lipca 2021r. ustawą z dnia 20 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.2021.11),wprowadzono zmiany m.in. do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
16.06.2021
Czytaj więcej

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na dzieci urodzone, objęte opieką lub przysposobione przed dniem 01-06-2021r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, że w celu wyeliminowania błędnego składania wniosków o świadczenie wychowawcze, tj. wyboru niewłaściwego okresu świadczeniowego – od 01-06-2021r. wyłączona została możliwość składania wniosków na okres 2019/2021, który trwał do 31-05-2021r. drogą elektroniczną.
14.06.2021
Czytaj więcej

KARTA DUŻEJ RODZINY w formie elektronicznej - w aplikacji mObywatel

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,że ustawa z dnia 15-04-2021r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi wieku do lat 3, która weszła w życie z dniem 9 czerwca 2021r. - umożliwia między innymi korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji mObywatel.
14.06.2021
Czytaj więcej

Zaproszenie do zapoznania się z projektem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, zaprasza instytucje i mieszkańców Gminy do zapoznania się z projektem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2026.
02.06.2021
Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020
13.05.2021
Czytaj więcej

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020
13.05.2021
Czytaj więcej

Poradnictwo Psychologiczne

Poradnictwo Psychologiczne
31.03.2021
Czytaj więcej

Święta Wielkanocne w stołówce Ośrodka Pomocy Społecznej

Święta Wielkanocne w stołówce Ośrodka Pomocy Społecznej
31.03.2021
Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 25 marca 2021r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane paczki żywnościowe osobom, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie. Paczki rozwożone będą do miejsca zamieszkania osób zakwalifikowanych, przy pomocy Wojsk Obrony Terytorialnej.
22.03.2021
Czytaj więcej

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii.
22.03.2021
Czytaj więcej

Fundacja PBR szuka osób po amputacji lub z dysfunkcjami narządów ruchu

Fundacja Poland Business Run szuka osób po amputacji lub z dysfunkcjami narządów ruchu, którym pomogą biegacze dziesiątej edycji największej charytatywnej sztafety w Polsce. Nabór kandydatów na beneficjentów rozpoczął się 1 marca. W 2020 roku, mimo przeciwności, Fundacji udało się wesprzeć aż 71 beneficjentów z całej Polski.
22.03.2021
Czytaj więcej

Program „Wspieraj Seniora – edycja 2021”

Gmina Staszów, przystąpiła do kolejnej edycji Programu „Wspieraj Seniora ”. Celem strategicznym programu, jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów, w wieku po 70 roku życia,
22.03.2021
Czytaj więcej

Badanie ankietowe mieszkańców miasta i gminy Staszów

Badanie ankietowe mieszkańców miasta i gminy Staszów
18.03.2021
Czytaj więcej

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”
15.03.2021
Czytaj więcej

Akcja społeczna - Internet Równych Szans

Akcja społeczna - Internet Równych Szans
17.02.2021
Czytaj więcej

Warsztaty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, iż w wyniku obecnej sytuacji epidemiologicznej Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – Podprogram 2020 zostają wstrzymane do odwołania O wszelkich zmianach będziemy informować.
17.02.2021
Czytaj więcej

Harmonogram grupy wsparcia dla II edycji projektu „Razem Aktywni” na m-c luty 2021r.

Harmonogram grupy wsparcia dla II edycji projektu „Razem Aktywni” na m-c luty 2021r.
08.02.2021
Czytaj więcej

Zaproszenie na Warsztaty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Zaproszenie na Warsztaty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020
05.02.2021
Czytaj więcej

Materiały informacjne

Materiały informacyjne - świadczenie wychowawcze 500 +
05.02.2021
Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie 20.01.202021r., po raz kolejny zawarł umowę ze Związkiem Stowarzyszeń - Kielecki Bank Żywności na realizację zadań dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.
05.02.2021
Czytaj więcej

„DOPŁATY DO CZYNSZU”

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.
27.01.2021
Czytaj więcej

Nowe godziny otwarcia Kasy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie

Nowe godziny otwarcia Kasy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie
26.01.2021
Czytaj więcej

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze - program "Rodzina 500+„ w 2021r.

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze - program "Rodzina 500+„ w 2021r.
20.01.2021
Czytaj więcej

Jubileusz w dobie pandemii - w 2020 roku mija 30 lat od utworzenia OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STASZOWIE

Jubileusz w dobie pandemii - w 2020 roku mija 30 lat od utworzenia OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STASZOWIE
21.12.2020
Czytaj więcej

Cztery kroki jak Seniorzy mogą zgłaszać swoje potrzeby w ramach programu „Wspieraj Seniora”

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!
01.12.2020
Czytaj więcej

Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dla osób bezdomnych

Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dla osób bezdomnych
30.11.2020
Czytaj więcej

Podziękowania Wojewody Świetokrzyskiego

Podziękowania Wojewody Świętokrzyskiego z okazji DNIA Pracownika Socjalnego
20.11.2020
Czytaj więcej

„SENIORALIA 2020”- WIDEOKONFERENCJA

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz zaprasza na wirtualne Senioralia
20.11.2020
Czytaj więcej

Komunikat do seniorów

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Jeśli jesteś mieszkańcem Miasta i Gminy Staszów w wieku powyżej 70 roku życia; bliscy, rodzina czy sąsiedzi nie są w stanie zapewnić Ci wsparcia; możesz skorzystać z pomocy w ramach Programu Wspieraj Seniora.
12.11.2020
Czytaj więcej

Program „WSPIERAJ SENIORA”

Program „WSPIERAJ SENIORA”
10.11.2020
Czytaj więcej

Komunikat - ograniczenia wejść do siedziby ośrodka

Komunikat - ograniczenia wejść do siedziby ośrodka
02.11.2020
Czytaj więcej

INFORMACJA DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STASZOWIE

KLIENCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJMOWANI SĄ NA PARTERZE BUDYNKU, POKÓJ NR 8 (NA WPROST WEJŚCIA OD STRONY PARKINGU). PROSIMY O ZAŁATWIANIE SPRAW WYŁĄCZNIE PILNYCH
29.10.2020
Czytaj więcej

Komunikat Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie mając na uwadze sytuację związaną ze wzrostem zachorowań na Covid-19 informuje, że od dnia 19.10.2020r. posiedzenia grup roboczych będą przeprowadzane w formie zdalnej - do odwołania.
20.10.2020
Czytaj więcej

OFERTA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKT”SIŁA KWALIFIKACJI”

OFERTA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKT”SIŁA KWALIFIKACJI”
05.10.2020
Czytaj więcej

Harmonogram grupy wsparcia dla II edycji projektu „Razem Aktywni” na m-c październik 2020r

Harmonogram grupy wsparcia dla II edycji projektu „Razem Aktywni” na m-c październik 2020r
05.10.2020
Czytaj więcej

Wyjazd integracyjny Baranów Sandomierski – Sandomierz

Wyjazd integracyjny Baranów Sandomierski – Sandomierz, połączony ze szkoleniem „Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną na przykładzie spółdzielni socjalnej „Lepsza Przyszłość””.
23.09.2020
Czytaj więcej

Spotkania Grupy Wsparcia z psychologiem

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie realizowane są spotkania Grupy Wsparcia z psychologiem dla osób doznających przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie.
15.09.2020
Czytaj więcej

Harmonogram grupy wsparcia dla II edycji projektu „Razem Aktywni” na m-c wrzesień 2020r

Harmonogram grupy wsparcia dla II edycji projektu „Razem Aktywni” na m-c wrzesień 2020r
09.09.2020
Czytaj więcej

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim.
09.09.2020
Czytaj więcej

Zakończenie POPŻ Podprogram 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w dniu 5 sierpnia 2019r. zakończył kolejną edycję Projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019.
24.08.2020
Czytaj więcej

SARS-CoV-2 - wytyczne dla interesantów

Wytyczne dla interesantów
18.08.2020
Czytaj więcej

Harmonogram grupy wsparcia dla II edycji projektu „Razem Aktywni” na m-c sierpień 2020r

Harmonogram grupy wsparcia dla II edycji projektu „Razem Aktywni” na m-c sierpień 2020r
27.07.2020
Czytaj więcej

Świadczenia Rodzinne – okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2020r. do 31 października 2021r. w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2020r. ( za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS).
23.06.2020
Czytaj więcej

Fundusz alimentacyjny– okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2020r. do 30 września 2021r. w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2020r. ( za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS).
23.06.2020
Czytaj więcej

Harmonogram grupy wsparcia dla II edycji projektu „Razem Aktywni” na m-c czerwiec 2020r – zajęcia zdalne (aktualizacja)

HARMONOGRAM Czerwiec 2020r grupy wsparcia odbywającej się zdalnie w ramach projektu
16.06.2020
Czytaj więcej

Kwartalny harmonogram zajęć z psychologiem prowadzonych w ramach projektu „Razem Aktywni”

Kwartalny harmonogram form wsparcia prowadzonych w ramach projektu „Razem Aktywni” Załącznik nr 4 do umowy - Kwartalny harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia Tytuł projektu: „Razem Aktywni” Nr umowy: RPSW.09.01.00-26-0010/18 Nazwa Beneficjenta: Gmina Staszów/OPS w Staszowie w partnerstwie z SIDROM Sp. z o.o.
16.06.2020
Czytaj więcej

OFERTA OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W PIŃCZOWIE DLA MŁODZIEŻY

Kierownik 13-3 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pińczowie informuje, że Ośrodek posiada wolne miejsca w Szkole Branżowej oraz w klasie VIII Szkoły Podstawowej i możliwość bezpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w internacie.
16.06.2020
Czytaj więcej

Harmonogram grupy wsparcia dla II edycji projektu „Razem Aktywni” na m-c czerwiec 2020r – zajęcia zdalne

Harmonogram grupy wsparcia dla II edycji projektu „Razem Aktywni” na m-c czerwiec 2020r – zajęcia zdalne
02.06.2020
Czytaj więcej

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Osoby aktualnie korzystające ze świadczenia 500+ w 2020r. NIE SKŁADAJĄ WNIOSKU ponieważ świadczenia wychowawcze przyznane są do 31-05-2021r.
26.05.2020
Czytaj więcej

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Staszów

Od poniedziałku 11 maja br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie przy wsparciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej organizuje akcję dostarczania żywności osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020.
13.05.2020
Czytaj więcej

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu
11.05.2020
Czytaj więcej

Zajęcia zdalne w ramach projektu pn. „Razem Aktywni”

W związku z panującą na terytorium Polski, pandemią koronawirusa SARS CoV-2, po uzgodnieniu z beneficjentami projektu „Razem Aktywni” wznowiono zajęcia projektowe w formie zdalnej. Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć zdalnych.
21.04.2020
Czytaj więcej

NOWY TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZEŃ WYCHOWACZYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, że od miesiąca maja 2020r. termin wypłaty świadczeń wychowawczych ( 500+) ustala się na 15 dzień każdego miesiąca.
21.04.2020
Czytaj więcej

Informacja o naborze wniosków w ramach Programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 oraz „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiło konkurs ofert w ramach programów; „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 oraz „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020.
21.04.2020
Czytaj więcej

MASECZKI DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STASZOWIE

MASECZKI DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STASZOWIE
16.04.2020
Czytaj więcej

Wielkanoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie

Wielkanoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie.
09.04.2020
Czytaj więcej

POMOC OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY DOMOWEJ

Informacja dla osób dotkniętych przemocą domową
07.04.2020
Czytaj więcej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W jego ramach uruchomiono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym dwa punkty - prowadzone przez Powiat Staszowski - obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów (wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie) a prowadzenie jednego punktu zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.
01.04.2020
Czytaj więcej

Ulotka informacyjna - Koronawirus COVID-19

Ulotka informacyjna - Koronawirus COVID-19
25.03.2020
Czytaj więcej

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2020

W związku z rozpowszechnianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, usługi asystenckie w większości przypadków zostały zawieszone do odwołania.
23.03.2020
Czytaj więcej

INFORMACJA DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STASZOWIE

W związku z rozpowszechnianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo trenerów i beneficjentów projektu ZAWIESZA SIĘ PROWADZENIE ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH DO ODWOŁANIA.
23.03.2020
Czytaj więcej

INFORMACJA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH KWARANTANNĘ DOMOWĄ

INFORMACJA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH KWARANTANNĘ DOMOWĄ W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2
17.03.2020
Czytaj więcej

INFORMACJA DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STASZOWIE

KLIENCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJMOWANI SĄ NA PARTERZE BUDYNKU, POKÓJ NR 8 (NA WPROST WEJŚCIA OD STRONY PARKINGU).
17.03.2020
Czytaj więcej

Koronawirus: informacje i zalecenia

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób.
16.03.2020
Czytaj więcej

INFORMACJA DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STASZOWIE

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Ośrodka, prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistych wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.
12.03.2020
Czytaj więcej

Świąteczna zbiórka żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie pod patronatem Stowarzyszenia ,,Świętokrzyski Bank Żywności"¬ w Ostrowcu Świętokrzyskim, organizuje świąteczną zbiórkę żywności w 17 placówkach handlowych na terenie miasta i gminy Staszów.
09.03.2020
Czytaj więcej

Harmonogram zajęć grupy wsparcia i indywidualnych konsultacji prawnych dla II edycji projektu „Razem Aktywni” na m-c Marzec 2020r

Harmonogram zajęć grupy wsparcia i indywidualnych konsultacji prawnych dla II edycji projektu „Razem Aktywni” na m-c Marzec 2020r
04.03.2020
Czytaj więcej

Kwartalny harmonogram prowadzonych form wsparcia w ramach projektu „Razem Aktywni” - c.d.

Organizator szkolenia/zajęć/stażu/konferencji: Sidrom Sp z o. o Tytuł szkolenia/zajęć/stażu/konferencji: Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe Miejsce szkolenia/zajęć/stażu/konferencji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
17.02.2020
Czytaj więcej

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020

Od stycznia 2020r Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, realizuje program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej „- edycja 2019-2020, finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13.02.2020
Czytaj więcej

Kwartalny harmonogram zajęć z psychologiem prowadzonych w ramach projektu „Razem Aktywni”

Załącznik nr 4 do umowy - Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia Tytuł projektu: „Razem Aktywni” Nr umowy: RPSW.09.01.00-26-0010/18 Nazwa Beneficjenta: Gmina Staszów/OPS w Staszowie w partnerstwie z SIDROM Sp. z o.o.
22.01.2020
Czytaj więcej

Kwartalny harmonogram form wsparcia prowadzonych w ramach projektu „Razem Aktywni”

Załącznik nr 4 do umowy - Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia Tytuł projektu: „Razem Aktywni” Nr umowy: RPSW.09.01.00-26-0010/18 Nazwa Beneficjenta: Gmina Staszów/OPS w Staszowie w partnerstwie z SIDROM Sp. z o.o.
20.01.2020
Czytaj więcej

Termin wydawnia żywności POPŻ Podprogram 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie(...)
20.01.2020
Czytaj więcej

Ruszyła II edycja projektu pn. „Razem Aktywni”

W dniu 13 stycznia 2020r, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie, odbyło się spotkanie organizacyjno – informacyjne z uczestnikami II edycji projektu pt. „Razem Aktywni” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
15.01.2020
Czytaj więcej

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.
15.01.2020
Czytaj więcej

Informacja dotycząca podpisania umowy POPŻ

Informacja dotycząca podpisania umowy POPŻ
14.01.2020
Czytaj więcej

Informacja Świętokrzyskiego PEFRON

Informacja Świętokrzyskiego PEFRON
13.01.2020
Czytaj więcej

Spotkanie organizacyjne II edycji projektu „Razem Aktywni”.

Spotkanie organizacyjne II edycji projektu „Razem Aktywni”.
13.01.2020
Czytaj więcej

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Razem Aktywni” na miesiąc styczeń 2020

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Razem Aktywni” na miesiąc styczeń 2020
13.01.2020
Czytaj więcej

Spotkanie organizacyjne uczestników II edycji projektu "Razem Aktywni"

W dniu 13 stycznia 2020r o godzinie 10.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie, odbędzie się spotkanie organizacyjno – informacyjne dla II edycji beneficjentów projektu aktywizacyjnego pt. „Razem Aktywni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
09.01.2020
Czytaj więcej

Konferencja podsumowująca projekt „Przeciw Przemocy”

W dniu 18 grudnia br. w Restauracji „Czas na Zegar” odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, pn „Przeciw Przemocy”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego pn „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
23.12.2019
Czytaj więcej

Godziny pracy OPS w dniu 24 grudnia 2019

INFORMACJA Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek), Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie będzie czynny do godziny 12:00. Kasa ośrodka będzie czynna w tym dniu do godziny 11:30.
23.12.2019
Czytaj więcej

Świąteczna Zbiórka Żywności pod patronatem Świętokrzyskiego Banku Żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności pod patronatem Świętokrzyskiego Banku Żywności
12.12.2019
Czytaj więcej

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020r.

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020r.
10.12.2019
Czytaj więcej

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Program jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
09.12.2019
Czytaj więcej

Zaproszenie na warsztaty kulinarne - "Kulinarnie mocni"

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – Podprogram 2019 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbędą się 12.12.2019 w Budynku OPS ul. Wschodnia 13 o godz. 10.00. Będą to warsztaty kulinarne - "Kulinarnie mocni" oraz warsztaty z niemarnowania żywności.
28.11.2019
Czytaj więcej

Dzień Pracownika Socjalnego w Staszowie

Dzień Pracownika Socjalnego w Staszowie
28.11.2019
Czytaj więcej

Ogłoszenie

W dniu 22.XI.2019 roku interesanci Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie przyjmowani będą do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.
21.11.2019
Czytaj więcej

Ruszyły staże zawodowe w ramach projektu „Razem Aktywni”

Od października br, 10 uczestników projektu pt „Razem Aktywni” rozpoczęło staże zawodowe u pracodawców. Umowy stażowe podpisano z siedmioma pracodawcami.
18.11.2019
Czytaj więcej

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Przeciw Przemocy” na miesiąc listopad 2019r

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Przeciw Przemocy” na miesiąc listopad 2019r
07.11.2019
Czytaj więcej

,,Skarby Egiptu” - uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy poznają świat

,,Skarby Egiptu” - uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy poznają świat
17.10.2019
Czytaj więcej

Wyjazd szkoleniowy

W dniu 27 września br. w ramach projektu „Przeciw Przemocy” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zorganizowano wyjazd szkoleniowy do ośrodków wsparcia w Kielcach.
07.10.2019
Czytaj więcej

Świadczenia Rodzinne – okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenia Rodzinne – okres zasiłkowy 2019/2020
30.09.2019
Czytaj więcej

Wycieczka integracyjno-edukacyjna do Krakowa, zrealizowana w ramach projektu pt. „Razem Aktywni”

Wycieczka integracyjno-edukacyjna do Krakowa, zrealizowana w ramach projektu pt. „Razem Aktywni”
30.09.2019
Czytaj więcej

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Przeciw Przemocy” na miesiąc październik 2019r

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Przeciw Przemocy” na miesiąc październik 2019r
30.09.2019
Czytaj więcej

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Razem Aktywni” na miesiąc październik 2019r

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Razem Aktywni” na miesiąc październik 2019r
25.09.2019
Czytaj więcej

Wycieczka uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie do Bałtowa.

Wycieczka uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie do Bałtowa.
25.09.2019
Czytaj więcej

III Jesienna Biesiada Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu

12 września delegacja uczestników ŚDS wraz z opiekunami została zaproszona do Połańca na Biesiadę, w której uczestniczyło ponad 20 placówek z województwa świętokrzyskiego i rzeszowskiego. Podczas imprezy Pani Lidia zaprezentowała na scenie piosenki z repertuaru Eleni, a towarzyszące jej panie Agnieszka i Magda wykonały układ taneczny przygotowany według własnego pomysłu.
16.09.2019
Czytaj więcej

Szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych

Rozpoczął się cykl szkoleń, dla członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach projektu pt. „Przeciw Przemocy”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12.09.2019
Czytaj więcej

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Przeciw Przemocy” na miesiąc wrzesień 2019r

HARMONOGRAM zajęć odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu „Przeciw Przemocy” - sierpień 2019 r.
02.09.2019
Czytaj więcej

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Razem Aktywni” na miesiąc wrzesień 2019r

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Razem Aktywni” na miesiąc wrzesień 2019r
02.09.2019
Czytaj więcej

Harmonogramy kursów zawodowych

Od miesiąca sierpnia br, uczestnicy projektu „Razem Aktywni” rozpoczęli udział w następujących kursach zawodowych
26.08.2019
Czytaj więcej

Informacja o wynikach postępowania o zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Informacja o wynikach postępowania o zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) pn. Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: "Razem Aktywni".
05.08.2019
Czytaj więcej

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Razem Aktywni” na miesiąc sierpień 2019r

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Razem Aktywni” na miesiąc sierpień 2019r
31.07.2019
Czytaj więcej

Projekt pn. ”GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt pn. ”GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.
30.07.2019
Czytaj więcej

Warsztaty muzyczne dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie

Warsztaty muzyczne dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie
30.07.2019
Czytaj więcej

Materiały promocyjne projekt Przeciw Przemocy

Materiały promocyjne projekt Przeciw Przemocy
17.07.2019
Czytaj więcej

Informacja o zakończeniu POPŻ Podprogram 2018

Informacja o zakończeniu POPŻ Podprogram 2018
08.07.2019
Czytaj więcej

Materiały promocyjne

Materiały promocyjne
03.07.2019
Czytaj więcej

Jak przygotować się na upał?

Czym jest upał? Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi -w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 –13.
18.06.2019
Czytaj więcej

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego
17.06.2019
Czytaj więcej

Wyjazd na kolonie 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w bieżącym roku organizuje kolonie letnie dla 50 dzieci i młodzieży, w wieku od 7 do 16 roku życia z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej do Okuninki.
17.06.2019
Czytaj więcej

Informacja

Z uwagi na docierające do Ośrodka niepokojące informacje nt. sposobu prowadzenia akcji zbierania środków na zakup pomocy rzeczowej dla klientów Ośrodka informuję, że Firma Prymus Edukacja ul. Staromiejska 12/8 z Katowic zwróciła się do Ośrodka z propozycją współpracy w zakresie prowadzenia rozmów, mających na celu pozyskanie funduszy od chętnych lokalnych firm oraz przedsiębiorców na pomoc rzeczową dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie oraz doposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie.
14.06.2019
Czytaj więcej

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy na Pikniku Integracyjnym ,,RAZEM 2019” w Ożarowie.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy na Pikniku Integracyjnym ,,RAZEM 2019” w Ożarowie.
12.06.2019
Czytaj więcej

Reprezentacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie na Olimpiadzie Sportowej ,,Sprawni Razem”.

Reprezentacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie na Olimpiadzie Sportowej ,,Sprawni Razem”.
12.06.2019
Czytaj więcej

Nowy okres zasiłkowy 2019/2020 - świadczenia rodzinne, wychowawcze, 300+, fundusz alimentacyjny

Nowy okres zasiłkowy 2019/2020 - świadczenia rodzinne, wychowawcze, 300+, fundusz alimentacyjny
10.06.2019
Czytaj więcej

,,Ludzie barwni jak motyle”. Praca organiczna naszymi oczami.

,,Ludzie barwni jak motyle”. Praca organiczna naszymi oczami. Warsztaty w Środowiskowym Domu Samopomocy w Staszowie
30.05.2019
Czytaj więcej

XVII Festiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych w Staszowie

W dniu 13 maja 2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie uczestniczył w XVII Festiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych w Staszowie.
22.05.2019
Czytaj więcej

Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+ od 1 lipca 2019 r.

Rozszerzenie Programu „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów. Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18-go roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego.
20.05.2019
Czytaj więcej

Informacja na temat realizacji projektu - 'Razem Aktywni' - maj 2019

Informacja na temat realizacji projektu - 'Razem Aktywni' - maj 2019
15.05.2019
Czytaj więcej

"Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020" - MAJ 2019

"Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020" - maj 2019
15.05.2019
Czytaj więcej

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Razem Aktywni” na miesiąc maj 2019r

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Razem Aktywni” na miesiąc maj 2019r
07.05.2019
Czytaj więcej

Superwizja dla osób pracujacych w obszarze przeciwdziałania przemocy

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jako jedyny w województwie świętokrzyskim został zakwalifikowany do ogólnopolskiego projektu, “Superwizja dla osób pracujacych w obszarze przeciwdziałania przemocy”, realizowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Społecznych.
29.04.2019
Czytaj więcej

Szkolenie - „Czyste powietrze”

W dniu 2 kwietnia 2019r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, przy ul. Wschodniej 13 odbyło się szkolenie z zakresu ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej pod nazwą „Czyste powietrze”.
23.04.2019
Czytaj więcej

W miesiącu kwietniu br rozpoczęło się indywidualne poradnictwo zawodowe, w ramach projektu „Razem Aktywni”.

W miesiącu kwietniu br rozpoczęło się indywidualne poradnictwo zawodowe, w ramach projektu „Razem Aktywni”.
15.04.2019
Czytaj więcej

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Razem Aktywni” na miesiąc kwiecień 2019r

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Razem Aktywni” na miesiąc kwiecień 2019r
11.04.2019
Czytaj więcej

Wielkanocna Zbiórka Żywności

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie w dniach 5 – 6 kwietnia 2019r. przeprowadzili Wielkanocną zbiórkę żywności o pod patronatem Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.
09.04.2019
Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy

W dniu 26 marca br. siedemnastu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie zostało przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
02.04.2019
Czytaj więcej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze - Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie została wybrana Pani Jolanta Jabłońska zam. Wymysłów.
22.03.2019
Czytaj więcej

Spotkanie organizacyjno-informacyjne - 'Razem Aktywni'

W dniu dzisiejszym, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie, odbyło się spotkanie organizacyjno – informacyjne z uczestnikami projektu pt. „Razem Aktywni” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
20.03.2019
Czytaj więcej

Spotkanie organizacyjno-informacyjne - 'Razem Aktywni'

W dniu 20 marca 2019r o godzinie 10.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie, odbędzie się spotkanie organizacyjno – informacyjne dla beneficjentów projektu aktywizacyjnego pt. „Razem Aktywni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
19.03.2019
Czytaj więcej

Co ,,słychać” w Środowiskowym Domu Samopomocy?

W Środowiskowym Domu Samopomocy od stycznia kontynuowane są ,,Spotkania z literaturą” , w ramach biblioterapii, podczas których pracownik Biblioteki Publicznej w Staszowie - pani Janina Nawrot czyta uczestnikom fragmenty ciekawych utworów literackich. Zajęcia odbywają się z podziałem na dwie grupy uczestników i są dostosowane do ich możliwości intelektualnych.
11.03.2019
Czytaj więcej

Zbiórka żywności z udziałem wolontariuszy

Zbiórka żywności z udziałem wolontariuszy szkół podstawowych i średnich zorganizowana będzie w dniach 5.04.2019r i 6.04.2019r.
06.03.2019
Czytaj więcej

Sprostowanie do ogłoszenia - "Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w OPS w Staszowie"

Sprostowanie do ogłoszenia - "Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w OPS w Staszowie"
06.03.2019
Czytaj więcej

Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie

Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie
01.03.2019
Czytaj więcej

Termin wydawania paczek żywnościowych

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie
06.02.2019
Czytaj więcej

Rekordowa zbiórka żywności

W dniach 30.11 – 1.12.2018r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie zorganizowali zbiórkę żywności, prowadzoną pod patronatem Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.
04.12.2018
Czytaj więcej

Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu

03.12.2018
Czytaj więcej

Dzień Pracownika Socjalnego w Staszowie

Święto pracownika socjalnego obchodzono w Staszowie 22 listopada w auli Zespołu Szkół przy ul. Koszarowej. - Jesteśmy tu przede wszystkim po to, żeby podkreślić, że święto pracownika socjalnego, to także okazja do pokazania tego, czym zajmujemy się na co dzień. Jakich problemów i spraw dotykamy – mówiła Renata Śledź, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.
29.11.2018
Czytaj więcej

Winda dla Pana Stanisława

W dniu 15 listopada 2018 roku odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania podnośnika dla osób niepełnosprawnych Jura 14.10 Panu Stanisławowi Oleś, mieszkańcowi Staszowa. Symbolicznego przecięcia wstęgi wspólnie dokonali Pan Stanisław Oleś i Starosta Staszowski Pan Michał Skotnicki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie - Renata Śledź Kierownik Ośrodka, Maria Hamer – Zastępca Kierownika Ośrodka, Renata Wójtowicz- Starszy specjalista pracy socjalnej oraz Pani Anna Ogórek- Dyrektor PCPR.
27.11.2018
Czytaj więcej

Termin wydawania paczek żywnościowych

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie
26.11.2018
Czytaj więcej

Zbiórka żywności z udziałem wolontariuszy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie pod patronatem Stowarzyszenia ,,Świętokrzyski Bank Żywności" w Ostrowcu Świętokrzyskim, organizuje świąteczną zbiórkę żywności w 17 placówkach handlowych z terenu miasta i gminy Staszów. Zbiórka żywności z udziałem wolontariuszy szkół podstawowych i średnich zorganizowana będzie w dniach 30.11.2018r i 1.12.2018r.
19.11.2018
Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, że 30.10.2018r., po raz kolejny zawarł umowę ze Związkiem Stowarzyszeń - Kielecki Bank Żywności na realizację zadań dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.
14.11.2018
Czytaj więcej

Dyżur funkcjonariusza KPP w Staszowie w ramach tygodnia profilaktyki

Informujemy o zmianie terminu dyżuru funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – pełnionego w ramach tygodnia profilaktyki.
08.11.2018
Czytaj więcej

Gminna kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Przemocy STOP”

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie, w okresie październik – grudzień 2018r. organizuje kampanię społeczną, dotyczącą przeciwdziałania przemocy.
19.10.2018
Czytaj więcej

Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie - rozstrzygnięcie

Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie - rozstrzygnięcie
13.08.2018
Czytaj więcej

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
08.08.2018
Czytaj więcej

Informacja o zakończeniu Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

Informacja o zakończeniu Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017
04.07.2018
Czytaj więcej

„Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” - spotkanie podsumowujące.

„Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” - spotkanie podsumowujące.
28.06.2018
Czytaj więcej

Piknik Integracyjny ,,Razem” 2018 w Ożarowie

W dniu 8 czerwca 2018 r. delegacja uczestników Środowiskowego Dom Samopomocy w Staszowie wraz z opiekunami uczestniczyła w Pikniku Integracyjnym ,,Razem” 2018 w Ożarowie.
18.06.2018
Czytaj więcej

Informatory dla osób dotkniętych przemocą

Informatory dla osób dotkniętych przemocą oraz specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
07.06.2018
Czytaj więcej

Warsztaty żywieniowe pt. ,,Wpływ żywienia na nasze zdrowie”

24 maja 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Staszowie zorganizowano warsztaty żywieniowe pt. ,,Wpływ żywienia na nasze zdrowie” w ramach realizowanych przez ŚDS działań związanych z udziałem w XVI Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki.
30.05.2018
Czytaj więcej

XVI Festiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych Staszów 2018

W dniu 23 maja 2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie uczestniczył w XVI Festiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych Staszów 2018.
29.05.2018
Czytaj więcej

XVI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki z udziałem Środowiskowego Domu Samopomocy

XVI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki z udziałem Środowiskowego Domu Samopomocy. W dniu 16 maja 2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie odwiedzili wolontariusze..
28.05.2018
Czytaj więcej

Projekt „Młodość szansą!”

Zgłoś się do projektu „Młodość szansą!” Rozpoczynamy rekrutację do Projektu „Młodość szansą!” - podnieś z nami swoje kwalifikacje i zdobądź doświadczenie zawodowe. Jeśli masz od 18 do 29 lat, jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, nie uczysz się w trybie dziennym, ani nie kształcisz i mieszkasz na terenie województwa świętokrzyskiego zgłoś się do nas już dziś. Skorzystaj bezpłatnych szkoleń, doradztwa zawodowego oraz trzy miesięcznych staży.
24.05.2018
Czytaj więcej

Terminy wydawania paczek żywnościowych - MAJ 2018 - w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie
14.05.2018
Czytaj więcej

VI Edycja konkursu grantowego "Działaj Lokalnie" w powiecie Staszowskim ruszyła!

Fundacja FARMa we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce rozpoczyna VI edycję konkursu “Działaj Lokalnie” w powiecie staszowskim.
09.05.2018
Czytaj więcej

Wyjazd na kolonie 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie corocznie organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. W bieżącym roku kolonia letnia organizowana jest dla 50 dzieci i młodzieży, w wieku od 7 do 16 roku życia we Władysławowie.
07.05.2018
Czytaj więcej

Warsztaty na temat: „Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Żywność jest cenna – warto nie marnować”

Warsztaty na temat: „Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Żywność jest cenna – warto nie marnować”
25.04.2018
Czytaj więcej

Wielkanocne paczki od Lokalnego Programu Stypendialnego ,,Korab”

W dniu 22 marca 2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie odwiedzili wolontariusze i stypendyści
28.03.2018
Czytaj więcej

Terminy wydawania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie
21.03.2018
Czytaj więcej

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 16.03.2018r. – 17.03.2018r.

W dniach 16 - 17 marca 2018r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie uczestniczyli w zbiórce żywności organizowanej pod patronatem Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.
21.03.2018
Czytaj więcej

Wielkanocna Zbiórka Żywności 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie pod patronatem Stowarzyszenia ,,Świętokrzyski Bank Żywności"­ w Ostrowcu Świętokrzyskim, organizuje wielkanocną zbiórkę żywności w 17 placówkach handlowych z terenu miasta i gminy Staszów.
07.03.2018
Czytaj więcej

Warsztaty Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W dniu 28 lutego 2018r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach działań towarzyszących dla Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego w ramach Podprogramu 2017, pracownicy Kieleckiego Banku Żywności przeprowadzili warsztaty...
01.03.2018
Czytaj więcej

Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2018

W dniu 23 lutego br. Gmina Staszów zawarła umowę z Wojewodą Świętokrzyskim, na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego – realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
01.03.2018
Czytaj więcej

Spektakl pt.,,W bacówce” w Środowiskowym Domu Samopomocy

W dniu 6 lutego 2018 r., w Środowiskowym Domu Samopomocy został zaprezentowany uczestnikom spektakl pt.,,W bacówce”, który w wesoły sposób opowiadał o codziennym życiu górali. Organizatorem spektaklu była Agencja Artystyczna GALANA z Krakowa.
26.02.2018
Czytaj więcej

Termin wydawania żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
19.01.2018
Czytaj więcej

Przedświąteczna zbiórka żywności dla osób samotnych i najuboższych 2017

W dniach 1.12.2017r. i 2.12.2017r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie przy współpracy z Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim organizowali i uczestniczyli w zbiórce żywności.
27.11.2017
Czytaj więcej

"Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

W piątek 20 października 2017r Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, zawarł umowę ze Związkiem Stowarzyszeń - Kielecki Bank Żywności na realizacje zadań dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących
30.10.2017
Czytaj więcej

Program "Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie przystąpił do kolejnej edycji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.
30.10.2017
Czytaj więcej

Środowiskowy Dom Samopomocy - spotkanie pt. ,,Dawnych wspomnień czar”

W dniu 6 października 2017 r. Środowiskowy Dom Samopomocy gościł pana Janusza Barana – aktora i muzyka sceny krakowskiej.
16.10.2017
Czytaj więcej

Regionalne Targi Pracy - Staszów 2017

W dniu 04 października 2017r Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie wziął udział w Regionalnych Targach Pracy, które odbyły się w Auli Zespołu Szkól im. Stanisława Staszica w Staszowie. Targi były organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie we współpracy z PUP Busko –Zdrój, Opatów, Sandomierz.
09.10.2017
Czytaj więcej

Program edukacyjny - "Ogarnij cukier"

Program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji profilaktyki powikłań cukrzycy.
04.10.2017
Czytaj więcej

Aktualności - BIESIADA - Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie

W dniu 7 września 2017 r. przedstawiciele Środowiskowego Dom Samopomocy w Staszowie wraz z opiekunami zostali zaproszeni na I Jesienną Biesiadę Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu, która była możliwością spotkania się i integracji osób niepełnosprawnych
03.10.2017
Czytaj więcej

Aktualności - Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie

W dniu 27 sierpnia 2017 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie, podobnie jak w latach ubiegłych, prezentował stoisko wystawiennicze podczas imprezy plenerowej,,Dzień Chleba – smaki naszych dziadków”.
06.09.2017
Czytaj więcej

Aktualności - ,,EKO _ MODA- DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW" - Środowiskowy Dom Samopomocy

W dniu 24 sierpnia 2017 r. podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie uczestniczyli w konkursie ,,EKO _ MODA- DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW"
06.09.2017
Czytaj więcej

Aktualności - Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny - nowy okres zasiłkowy

Aktualności - Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny - nowy okres zasiłkowy
31.07.2017
Czytaj więcej

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach dla rodzin

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach dla rodzin
27.07.2017
Czytaj więcej

WYJAZD NA KOLONIĘ LETNIĄ

WYJAZD NA KOLONIĘ LETNIĄ - OCHOTNICA DOLNA 14.07.2017 -23.07.2017
11.07.2017
Czytaj więcej

Udziału podopiecznych ŚDS w XI Olimpiadzie Sportowej ,,Sprawni Razem”

Udziału podopiecznych ŚDS w XI Olimpiadzie Sportowej ,,Sprawni Razem”
27.06.2017
Czytaj więcej

XV Festiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych

XV Festiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych
05.06.2017
Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - zakończenie

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - zakończenie
05.06.2017
Czytaj więcej

Ogłoszenie - paczki żywnościowe - 29-30 maja 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, w dniach: 29 maja br. (poniedziałek) – osoby z terenu gminy, 30 maja br. (wtorek) – osoby z terenu miasta,
29.05.2017
Czytaj więcej

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 2017

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 2017
17.05.2017
Czytaj więcej

Ogłoszenie - paczki żywnościowe

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie
15.05.2017
Czytaj więcej

Kolonie letnie - Ochotnica Dolna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie corocznie organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. W bieżącym roku kolonia letnia organizowana jest dla 51 dzieci i młodzieży, w wieku od 7 do 16 roku życia w Ochotnicy Dolnej.
15.05.2017
Czytaj więcej

PROTOKÓŁ Nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego

PROTOKÓŁ Nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego
11.05.2017
Czytaj więcej

Konkurs Działaj Lokalnie na rok 2017

Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie ogłasza nabór wniosków do lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest to już 5 edycja konkursu grantowego realizowanego przez Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie.
09.05.2017
Czytaj więcej

HARMONOGRAM zajęć grupy wsparcia

HARMONOGRAM zajęć grupy wsparcia odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.
24.04.2017
Czytaj więcej

Warsztaty kulinarne

Z A P R O S Z E N I E Dnia 20 marca 2017r. (czwartek) o godz. 10:00 odbędą się warsztaty kulinarne dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
20.04.2017
Czytaj więcej

ŚDS - spotkanie z panią Marią Kos – nauczycielką języków obcych

Spotkanie z panią Marią Kos – nauczycielką języków obcych
12.04.2017
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 5 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie z dnia 10 kwietnia 2017 r.
10.04.2017
Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. „Nasz projekt - Twoją szansą na zatrudnienie" w ramach Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.
07.04.2017
Czytaj więcej

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2017

W dniach 31 marca 2017r. i 1 kwietnia 2017r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie po raz kolejny uczestniczyli w zbiórce żywności organizowanej pod patronatem Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.
05.04.2017
Czytaj więcej

Informacja o terminie wydawania żywności - KWIECIEŃ 2017

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach
03.04.2017
Czytaj więcej

Informacja dotycząca prelekcji w sprawie przemocy

W dniu 8 marca 2017r. specjalista pracy socjalnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie OPS w Staszowie – Katarzyna Macias przeprowadziła prelekcję .....
27.03.2017
Czytaj więcej

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących.
20.03.2017
Czytaj więcej

"Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie,
09.03.2017
Czytaj więcej

Jasełka w Środowiskowym Domu Samoppomocy w Staszowie

,,Jasełka” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Staszowie. W dniu 1 lutego 2017 r uczestnicy zajęć, pod kierunkiem pedagoga, pani Małgorzaty Górskiej przygotowali inscenizację ,,Jasełek’’.
14.02.2017
Czytaj więcej

Bezpieczny i Aktywny Senior

Szanowni Państwo, Pragnę poinformować, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło pierwszy etap kampanii informacyjnej pn. „ Bezpieczny i Aktywny Senior”.
22.01.2017
Czytaj więcej

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł
05.01.2017
Czytaj więcej

Jesienna zbiórka żywności

Jak co roku w okresie jesienno – zimowym, przy współpracy z Bankiem Żywności, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie organizowali i uczestniczyli w zbiórce żywności.
02.12.2016
Czytaj więcej

Dodatek Energetyczny - zmiana miejsca realizacji zadania

Informuje się, że od 1 stycznia 2017r. dodatki energetyczne dla osób z terenu miasta i gminy Staszów wypłacane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Wnioski przyjmowane będą w gmachu Urzędu w pokoju nr 118 przez Pana Jakuba Walas.
30.11.2016
Czytaj więcej

Konferencja na temat "Uwarunkowania i możliwości rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego"

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w konferencji na temat "Uwarunkowania i możliwości rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego"
23.11.2016
Czytaj więcej

Spotkanie z Seniorami

W dniu 17 listopada 2016 r. Środowiskowy Dom Samopomocy gościł Seniorów ze Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych ,,Talent”
23.11.2016
Czytaj więcej

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce
09.11.2016
Czytaj więcej

Projekt pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od 1 września br. realizuje projekt pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
05.10.2016
Czytaj więcej

Środowiskowy Dom Samopomocy na ,,Dniu Chleba” w Staszowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy na ,,Dniu Chleba” w Staszowie.
24.08.2016
Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2016-2017

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku - na nowy okres zasiłkowy trwający od 01-11-2016r. do 31-10-2017r. przyjmowane będą od 1 września 2016r. do 30 listopada 2016r.
31.07.2016
Czytaj więcej

,,Jesteśmy...”- wystawa prac plastycznych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie.

W okresie od lipca do sierpnia 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Staszowie można oglądać wystawę prac plastycznych uczestników ŚDS
28.07.2016
Czytaj więcej

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017
07.07.2016
Czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie na stanowisko Głównego Księgowego.

Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie na stanowisko Głównego Księgowego. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie informuje
27.06.2016
Czytaj więcej

Dyplom dla uczetników SDS w Staszowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie dnia 2 czerwca 2016 otrzymał dyplom za udział w wojewódzkim konkursie plastycznym "EKO-TWÓRCZOŚĆ - DRUGIE ZYCIE BEZ ODPADÓW"
13.06.2016
Czytaj więcej

Wydłużone godziny czasu pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Wydłużone godziny czasu pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie w związku z realizacją Programu Rodzina 500 +
13.06.2016
Czytaj więcej

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

25.01.2016
Czytaj więcej

Informacja dotycząca spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.

25.01.2016
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.