Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Aktualności

Przedświąteczna zbiórka żywności dla osób samotnych i najuboższych 2017

W dniach 1.12.2017r. i 2.12.2017r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie przy współpracy z Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim organizowali i uczestniczyli w zbiórce żywności.
27.11.2017
Czytaj więcej

Termin wydawania żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
06.11.2017
Czytaj więcej

Program "Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie przystąpił do kolejnej edycji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.
30.10.2017
Czytaj więcej

"Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

W piątek 20 października 2017r Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, zawarł umowę ze Związkiem Stowarzyszeń - Kielecki Bank Żywności na realizacje zadań dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących
30.10.2017
Czytaj więcej

Środowiskowy Dom Samopomocy - spotkanie pt. ,,Dawnych wspomnień czar”

W dniu 6 października 2017 r. Środowiskowy Dom Samopomocy gościł pana Janusza Barana – aktora i muzyka sceny krakowskiej.
16.10.2017
Czytaj więcej

Regionalne Targi Pracy - Staszów 2017

W dniu 04 października 2017r Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie wziął udział w Regionalnych Targach Pracy, które odbyły się w Auli Zespołu Szkól im. Stanisława Staszica w Staszowie. Targi były organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie we współpracy z PUP Busko –Zdrój, Opatów, Sandomierz.
09.10.2017
Czytaj więcej

Program edukacyjny - "Ogarnij cukier"

Program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji profilaktyki powikłań cukrzycy.
04.10.2017
Czytaj więcej

Aktuaności - BIESIADA - Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie

W dniu 7 września 2017 r. przedstawiciele Środowiskowego Dom Samopomocy w Staszowie wraz z opiekunami zostali zaproszeni na I Jesienną Biesiadę Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu, która była możliwością spotkania się i integracji osób niepełnosprawnych
03.10.2017
Czytaj więcej

Aktuaności - Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie

W dniu 27 sierpnia 2017 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie, podobnie jak w latach ubiegłych, prezentował stoisko wystawiennicze podczas imprezy plenerowej,,Dzień Chleba – smaki naszych dziadków”.
06.09.2017
Czytaj więcej

Aktualności - ,,EKO _ MODA- DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW" - Środowiskowy Dom Samopomocy

W dniu 24 sierpnia 2017 r. podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie uczestniczyli w konkursie ,,EKO _ MODA- DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW"
06.09.2017
Czytaj więcej

Aktualności - Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny - nowy okres zasiłkowy

Aktualności - Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny - nowy okres zasiłkowy
31.07.2017
Czytaj więcej

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach dla rodzin

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach dla rodzin
27.07.2017
Czytaj więcej

WYJAZD NA KOLONIĘ LETNIĄ

WYJAZD NA KOLONIĘ LETNIĄ - OCHOTNICA DOLNA 14.07.2017 -23.07.2017
11.07.2017
Czytaj więcej

Udziału podopiecznych ŚDS w XI Olimpiadzie Sportowej ,,Sprawni Razem”

Udziału podopiecznych ŚDS w XI Olimpiadzie Sportowej ,,Sprawni Razem”
27.06.2017
Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - zakończenie

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - zakończenie
05.06.2017
Czytaj więcej

XV Festiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych

XV Festiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych
05.06.2017
Czytaj więcej

Ogłoszenie - paczki żywnościowe - 29-30 maja 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, w dniach: 29 maja br. (poniedziałek) – osoby z terenu gminy, 30 maja br. (wtorek) – osoby z terenu miasta,
29.05.2017
Czytaj więcej

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 2017

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 2017
17.05.2017
Czytaj więcej

Ogłoszenie - paczki żywnościowe

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie
15.05.2017
Czytaj więcej

Kolonie letnie - Ochotnica Dolna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie corocznie organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. W bieżącym roku kolonia letnia organizowana jest dla 51 dzieci i młodzieży, w wieku od 7 do 16 roku życia w Ochotnicy Dolnej.
15.05.2017
Czytaj więcej

PROTOKÓŁ Nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego

PROTOKÓŁ Nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego
11.05.2017
Czytaj więcej

Konkurs Działaj Lokalnie na rok 2017

Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie ogłasza nabór wniosków do lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest to już 5 edycja konkursu grantowego realizowanego przez Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie.
09.05.2017
Czytaj więcej

HARMONOGRAM zajęć grupy wsparcia

HARMONOGRAM zajęć grupy wsparcia odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.
24.04.2017
Czytaj więcej

Warsztaty kulinarne

Z A P R O S Z E N I E Dnia 20 marca 2017r. (czwartek) o godz. 10:00 odbędą się warsztaty kulinarne dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
20.04.2017
Czytaj więcej

ŚDS - spotkanie z panią Marią Kos – nauczycielką języków obcych

Spotkanie z panią Marią Kos – nauczycielką języków obcych
12.04.2017
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 5 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie z dnia 10 kwietnia 2017 r.
10.04.2017
Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. „Nasz projekt - Twoją szansą na zatrudnienie" w ramach Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.
07.04.2017
Czytaj więcej

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2017

W dniach 31 marca 2017r. i 1 kwietnia 2017r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie po raz kolejny uczestniczyli w zbiórce żywności organizowanej pod patronatem Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.
05.04.2017
Czytaj więcej

Informacja o terminie wydawania żywności - KWIECIEŃ 2017

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach
03.04.2017
Czytaj więcej

Informacja dotycząca prelekcji w sprawie przemocy

W dniu 8 marca 2017r. specjalista pracy socjalnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie OPS w Staszowie – Katarzyna Macias przeprowadziła prelekcję .....
27.03.2017
Czytaj więcej

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących.
20.03.2017
Czytaj więcej

"Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie,
09.03.2017
Czytaj więcej

„Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”

19 stycznia 2017r. Gmina Staszów podpisała umowę na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.
15.02.2017
Czytaj więcej

Jasełka w Środowiskowym Domu Samoppomocy w Staszowie

,,Jasełka” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Staszowie. W dniu 1 lutego 2017 r uczestnicy zajęć, pod kierunkiem pedagoga, pani Małgorzaty Górskiej przygotowali inscenizację ,,Jasełek’’.
14.02.2017
Czytaj więcej

Bezpieczny i Aktywny Senior

Szanowni Państwo, Pragnę poinformować, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło pierwszy etap kampanii informacyjnej pn. „ Bezpieczny i Aktywny Senior”.
22.01.2017
Czytaj więcej

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł
05.01.2017
Czytaj więcej

Jesienna zbiórka żywności

Jak co roku w okresie jesienno – zimowym, przy współpracy z Bankiem Żywności, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie organizowali i uczestniczyli w zbiórce żywności.
02.12.2016
Czytaj więcej

Dodatek Energetyczny - zmiana miejsca realizacji zadania

Informuje się, że od 1 stycznia 2017r. dodatki energetyczne dla osób z terenu miasta i gminy Staszów wypłacane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Wnioski przyjmowane będą w gmachu Urzędu w pokoju nr 118 przez Pana Jakuba Walas.
30.11.2016
Czytaj więcej

Spotkanie z Seniorami

W dniu 17 listopada 2016 r. Środowiskowy Dom Samopomocy gościł Seniorów ze Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych ,,Talent”
23.11.2016
Czytaj więcej

Konferencja na temat "Uwarunkowania i możliwości rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego"

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w konferencji na temat "Uwarunkowania i możliwości rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego"
23.11.2016
Czytaj więcej

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce
09.11.2016
Czytaj więcej

Projekt pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od 1 września br. realizuje projekt pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
05.10.2016
Czytaj więcej

Środowiskowy Dom Samopomocy na ,,Dniu Chleba” w Staszowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy na ,,Dniu Chleba” w Staszowie.
24.08.2016
Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2016-2017

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku - na nowy okres zasiłkowy trwający od 01-11-2016r. do 31-10-2017r. przyjmowane będą od 1 września 2016r. do 30 listopada 2016r.
31.07.2016
Czytaj więcej

,,Jesteśmy...”- wystawa prac plastycznych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie.

W okresie od lipca do sierpnia 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Staszowie można oglądać wystawę prac plastycznych uczestników ŚDS
28.07.2016
Czytaj więcej

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017
07.07.2016
Czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie na stanowisko Głównego Księgowego.

Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie na stanowisko Głównego Księgowego. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie informuje
27.06.2016
Czytaj więcej

Dyplom dla uczetników SDS w Staszowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie dnia 2 czerwca 2016 otrzymał dyplom za udział w wojewódzkim konkursie plastycznym "EKO-TWÓRCZOŚĆ - DRUGIE ZYCIE BEZ ODPADÓW"
13.06.2016
Czytaj więcej

Wydłużone godziny czasu pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Wydłużone godziny czasu pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie w związku z realizacją Programu Rodzina 500 +
13.06.2016
Czytaj więcej

Informacja dotycząca spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.

25.01.2016
Czytaj więcej

Wielkanocna zbiórka żywności – informacja

Jak co roku Ośrodek pomocy Społecznej w Staszowie zorganizował świąteczną zbiórkę żywności.
25.01.2016
Czytaj więcej

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

25.01.2016
Czytaj więcej

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

25.01.2016
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.