Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Algorytmy wyliczenia

Wysokość dodatku

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę miedzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy.

Uwaga:

  • nie przyznaje się dodatku, jeżeli jego wysokość miałaby być wyższa ni 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji,
  • wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest wyższa lub równa normatywnej powierzchni.

Obliczanie ryczałtu

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony:

  • w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania,
  • w instalację ciepłej wody lub
  • gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym – przyznaje się ryczałt na zakup opału, który stanowi część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

  • brak c.o. (centralnego ogrzewania) = cena 5 kilowatogodzin x liczba metrów kwadratowych zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu,
  • brak c.w. (ciepłej wody) = cena 20 kilowatogodziny x liczba osób w gospodarstwiedomowym,
  • brak gazu przewodowego = cena 10 kilowatogodziny w gospodarstwie jednoosobowym + po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkowa osobę.
25-01-2016
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.