Wsparcie rodzin

Pracownik socjalny do spraw pracy z rodziną

współpracuje z rodzinami wielodzietnymi i niepełnymi, a także z osobami samotnymi, które potrzebują pomocy i wsparcia. Członkami tych rodzin są również osoby niepełnosprawne.

Praca na stanowisku pracownika socjalnego do spraw pracy z rodziną polega na obopólnych działaniach zarówno ze strony pracownika socjalnego, jak i rodziny. Pracownik socjalny współpracując z rodziną zapoznaje się z jej problemami. Wspólnie z klientem analizuje, ocenia sytuację i tworzy projekty działania, aby ustalić jak można te problemy rozwiązać.

Głównym celem pracownika socjalnego do spraw pracy z rodziną jest pomaganie i wspieranie, członków rodzin do samodzielnych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych i odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

28-09-2016, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.