Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie

Przemoc jest przestępstwem – reaguj!!!!

Każdy człowiek ma prawo do życia w rodzinie wolnej od przemocy.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zawiadom instytucje zajmujące się udzielaniem wsparcia w sytuacjach kryzysowych.


PUNKT PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie

czynny w każdą środę w godzinach 15:00 – 17:00

Działalność Punktu polega na pomocy i udzielaniu poradnictwa osobom dotkniętym przemocą domową w ramach przyjęć oraz telefonicznie pod numerem telefonu 15-864-32-63 wewnętrzny 43

Dyżur w Punkcie pełni specjalista pracy socjalnej wraz z funkcjonariuszem policji.

Pomoc udzielana w punkcie jest bezpłatna.

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem zgłoś się do Punktu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie gdzie :

- uzyskasz wsparcie, w tym w grupie wsparcia prowadzonej przez psychologa,

- dowiesz się o możliwościach uzyskania wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

- otrzymasz informacje o prawnych możliwościach rozwiązania problemu przemocy w rodzinie,

- otrzymasz informacje o instytucjach pomocowych zajmujących się przemocą w rodzinie, działających na terenie gminy.

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie milczenia !

PODEJMIJ DECYZJĘ.


Informatory dla osób dotkniętych przemocą

oraz specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono Informator, w którym znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym
w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

Szczegółowe informacje o przysługujących prawach i obowiązkach znajdziecie Państwo w
"Informatorze dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie"
dostępnym na stronie internetowej: www.ms.gov.pl, www.pokrzywdzeni.gov.pl, www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało i wydało także "Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie", przygotowany przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.

Informator jest pierwszym, kompleksowym zestawieniem informacji oddzielnie dla prokuratora, sędziego oraz kuratora sądowego, pomagających w codziennej pracy w tego rodzaju sprawach, w tym dotyczących najnowszych uregulowań procesowych oraz materialnych w kodeksach karnych, zwłaszcza w zakresie izolacji sprawców, właściwego na nich oddziaływania oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym.

Dostepny jest na stronie internetowej : www.ms.gov.pl

Ponadto na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się "Informator dla Profesjonalistów – wybrane interpretacje przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" , link do strony:

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie-i-karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie---w-jezyku-polskim-rosyjskim-angielskim-niemieckim/

11-06-2018, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.