Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie

Dyżur w Punkcie pełni starszy pracownik socjalny wraz z funkcjonariuszem policji.

Jeśli doświadczasz przemocy domowej lub jesteś jej świadkiem zgłoś się do Punktu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie gdzie :

- uzyskasz wsparcie, w tym w grupie wsparcia prowadzonej przez psychologa,

- dowiesz się o możliwościach uzyskania wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

- otrzymasz informacje o prawnych możliwościach rozwiązania problemu przemocy domowej,

- otrzymasz informacje o instytucjach pomocowych zajmujących się przemocą domową, działających na terenie gminy.

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie milczenia !

PODEJMIJ DECYZJĘ.

Informatory dla osób dotkniętych przemocą

oraz specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono Informator, w którym znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą domową.

Szczegółowe informacje o przysługujących prawach i obowiązkach znajdziecie Państwo

w informacjach dostępnym na stronach internetowych:

Osoby dotknięte przemocą domową mogą się również skontaktować z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", które jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie (tel: 116 123) oraz e-mailowo (niebieskalinia@niebieskalinia.info). Pogotowie oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy domowej. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje.


Opracowanie: Beata Kądziela

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-02

14-02-2024, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.