Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie

Przemoc jest przestępstwem – reaguj!!!!

Każdy człowiek ma prawo do życia w rodzinie wolnej od przemocy.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zawiadom instytucje zajmujące się udzielaniem wsparcia w sytuacjach kryzysowych.


PUNKT PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie

czynny w każdą środę w godzinach 15:00 – 17:00

Działalność Punktu polega na pomocy i udzielaniu poradnictwa osobom dotkniętym przemocą domową w ramach przyjęć oraz telefonicznie pod numerem telefonu 15-864-32-63 wewnętrzny 43

Dyżur w Punkcie pełni specjalista pracy socjalnej wraz z funkcjonariuszem policji.

Pomoc udzielana w punkcie jest bezpłatna.

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem zgłoś się do Punktu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie gdzie :

- uzyskasz wsparcie, w tym w grupie wsparcia* prowadzonej przez psychologa,

- dowiesz się o możliwościach uzyskania wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

- otrzymasz informacje o prawnych możliwościach rozwiązania problemu przemocy w rodzinie,

- otrzymasz informacje o instytucjach pomocowych zajmujących się przemocą w rodzinie, działających na terenie gminy.

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie milczenia !

PODEJMIJ DECYZJĘ.

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy prowadzona jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie przez psychologa do grudnia 2016r. W ramach grupy wsparcia prowadzone są spotkania indywidualne i grupowe.


31-07-2017, Leszek Kowalski
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.