Zespół projektowy POKL

Zespół projektowy 2015

W celu realizacji w/w projektu powołano zespół w składzie:

 • p. mgr inż. Jolanta Włoch – kierownik projektu
 • p. mgr inż. Maria Hamer – asystent projektu
 • p. mgr Jolanta Jabłońska – księgowy projektu
 • p. mgr Dorota Staneta – pracownik ds. administracyjno-biurowych
 • p. inż. Renata Śledź – pracownik ds. promocji
 • p. inż. Paulina Bednarczyk – pracownik ds. płac i zakupów
 • p. mgr Leszek Kowalski – informatyk

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 • skoordynowanie procedur organizacyjnych projektu,
 • monitoring i ewaluacja projektu,
 • przygotowywanie sprawozdań, ankiet, notatek z przebiegu projektu,
 • przygotowanie rozliczenia projektu.

Zespół projektowy 2014

W celu realizacji w/w projektu powołano zespół w składzie:

 • p. mgr inż. Jolanta Włoch – kierownik projektu
 • p. mgr inż. Maria Hamer – asystent projektu
 • p. mgr Jolanta Jabłońska – księgowy projektu
 • p. mgr Dorota Staneta – pracownik ds. administracyjno-biurowych
 • p. inż. Renata Śledź – pracownik ds. promocji
 • p. inż. Paulina Bednarczyk – pracownik ds. płac i zakupów
 • p. mgr Leszek Kowalski – informatyk

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 • skoordynowanie procedur organizacyjnych projektu,
 • monitoring i ewaluacja projektu,
 • przygotowywanie sprawozdań, ankiet, notatek z przebiegu projektu,
 • przygotowanie rozliczenia projektu.

Zespół projektowy 2013

W celu realizacji w/w projektu powołano zespół w składzie:p. mgr inż. Jolanta Włoch – kierownik projektu

 • p. mgr inż. Maria Hamer – koordynator projektu
 • p. mgr Jolanta Jabłońska – księgowy projektu
 • p. mgr Dorota Staneta – pracownik ds. administracyjno-biurowych
 • p. inż. Renata Śledź – pracownik ds. promocji
 • p. inż. Paulina Bednarczyk – pracownik ds. płac i zakupów
 • p. mgr Kamila Boś-Krawiecka – kasjer
 • p. mgr Leszek Kowalski – informatyk
 • p. Mirosława Baran – starszy pracownik socjalny
 • p. Jolanta Błąd – starszy pracownik socjalny
 • p. mgr Anna Czerwiec – specjalista pracy socjalnej
 • p. mgr Dorota Jędruch – pracownik socjalny
 • p. Grażyna Kos – pracownik socjalny
 • p. mgr Katarzyna Macias – pracownik socjalny
 • p. Teresa Zamojska – specjalista pracy socjalnej
 • p. Zuzanna Chłodnicka – starszy pracownik socjalny
 • p. mgr Katarzyna Kozieł – pracownik socjalny
 • p. mgr Anita Pabian-Zawolik – pracownik socjalny
 • p. mgr Katarzyna Polniak – pracownik socjalny
 • p. mgr Beata Walasek – asystent rodziny

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 • skoordynowanie procedur organizacyjnych projektu,
 • monitoring i ewaluacja projektu,
 • przygotowywanie sprawozdań, ankiet, notatek z przebiegu projektu,
 • przygotowanie rozliczenia projektu.

Zespół projektowy 2012

W celu realizacji w/w projektu powołano zespół w składzie:

 • p. mgr inż. Jolanta Włoch – kierownik projektu
 • p. mgr inż. Maria Hamer – koordynator projektu
 • p. mgr Jolanta Jabłońska – księgowy projektu
 • p. mgr Dorota Staneta – pracownik ds. administracyjno-biurowych
 • p. inż. Renata Śledź – pracownik ds. promocji
 • p. inż. Paulina Bednarczyk – pracownik ds. płac i zakupów
 • p. mgr Kamila Boś-Krawiecka – kasjer
 • p. mgr Leszek Kowalski – informatyk
 • p. Mirosława Baran – starszy pracownik socjalny
 • p. Jolanta Błąd – starszy pracownik socjalny
 • p. mgr Anna Czerwiec – specjalista pracy socjalnej
 • p. mgr Dorota Jędruch – pracownik socjalny
 • p. Grażyna Kos – pracownik socjalny
 • p. mgr Katarzyna Macias – pracownik socjalny
 • p. Teresa Zamojska – specjalista pracy socjalnej
 • p. Zuzanna Chłodnicka – starszy pracownik socjalny
 • p. mgr Katarzyna Kozieł – pracownik socjalny
 • p. mgr Anita Pabian-Zawolik – pracownik socjalny
 • p. mgr Katarzyna Polniak – pracownik socjalny
 • p. mgr Beata Walasek – asystent rodziny

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 • skoordynowanie procedur organizacyjnych projektu,
 • monitoring i ewaluacja projektu,
 • przygotowywanie sprawozdań, ankiet, notatek z przebiegu projektu,
 • przygotowanie rozliczenia projektu.

Zespół projektowy 2011

W celu realizacji w/w projektu powołano zespół w składzie:

 • p. mgr inż. Jolanta Włoch – kierownik projektu
 • p. mgr inż. Maria Hamer – koordynator projektu
 • p. mgr Jolanta Jabłońska – księgowy projektu
 • p. Teresa Śliwińska – pracownik ds. organizacyjno-kadrowych
 • p. inż. Renata Śledź – pracownik ds. promocji
 • p. inż. Paulina Bednarczyk – pracownik ds. zamówień publicznych
 • p. mgr Kamila Boś-Krawiecka – kasjer
 • p. mgr Leszek Kowalski – informatyk
 • p. Mirosława Baran – starszy pracownik socjalny
 • p. Jolanta Błąd – starszy pracownik socjalny
 • p. mgr Kamila Ferenc – pracownik socjalny
 • p. mgr Anna Czerwiec – starszy pracownik socjalny
 • p. mgr Dorota Jędruch – pracownik socjalny
 • p. Grażyna Kos – pracownik socjalny
 • p. mgr Katarzyna Macias – pracownik socjalny
 • p. mgr Monika Opałka – pracownik socjalny
 • p. Teresa Zamojska – starszy pracownik socjalny
 • p. Zuzanna Chłodnicka – starszy pracownik socjalny

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 • skoordynowanie procedur organizacyjnych projektu,
 • monitoring i ewaluacja projektu,
 • przygotowywanie sprawozdań, ankiet, notatek z przebiegu projektu,
 • przygotowanie rozliczenia projektu.

Zespół projektowy 2010

W celu realizacji w/w projektu powołano zespół w składzie:

 • p. mgr inż. Jolanta Włoch – kierownik projektu
 • p. mgr inż. Maria Hamer – koordynator projektu
 • p. mgr Jolanta Jabłońska – księgowy projektu
 • p. Teresa Śliwińska – pracownik ds. organizacyjno-kadrowych
 • p. inż. Renata Śledź – pracownik ds. promocji
 • p. mgr inż. Paulina Bednarczyk – pracownik ds. zamówień publicznych
 • p. mgr Kamila Boś-Krawiecka – kasjer
 • p. mgr Leszek Kowalski – informatyk
 • p. Mirosława Baran – starszy pracownik socjalny
 • p. mgr Anna Czerwiec – starszy pracownik socjalny
 • p. mgr Dorota Jędruch – pracownik socjalny
 • p. Grażyna Kos – pracownik socjalny
 • p. mgr Katarzyna Macias – pracownik socjalny
 • p. mgr Monika Opałka – pracownik socjalny
 • p. Teresa Płatek – starszy pracownik socjalny

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 • skoordynowanie procedur organizacyjnych projektu,
 • monitoring i ewaluacja projektu,
 • przygotowywanie sprawozdań, ankiet, notatek z przebiegu projektu,
 • przygotowanie rozliczenia projektu.


Zespół projektowy 2009

W celu realizacji w/w projektu powołano zespół w składzie:

 • p. mgr inż. Jolanta Włoch – kierownik projektu
 • p. mgr inż. Maria Hamer – koordynator projektu
 • p. Maria Pasternak – księgowy projektu
 • p. Teresa Śliwińska – pracownik ds. organizacyjno-kadrowych
 • p. inż. Renata Śledź – pracownik ds. promocji
 • p. Barbara Słomka – pracownik ds. zamówień publicznych
 • p. Katarzyna Cukierska – kasjer
 • p. mgr Leszek Kowalski – informatyk
 • p. Mirosława Baran – starszy pracownik socjalny
 • p. Jolanta Błąd – starszy pracownik socjalny
 • p. mgr Anna Czerwiec – starszy pracownik socjalny
 • p. mgr Dorota Jędruch – pracownik socjalny
 • p. Grażyna Kos – pracownik socjalny
 • p. mgr Katarzyna Macias – pracownik socjalny
 • p. mgr Monika Opałka – pracownik socjalny
 • p. Teresa Płatek – starszy pracownik socjalny
 • p. Teresa Zamojska – starszy pracownik socjalny

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 • skoordynowanie procedur organizacyjnych projektu,
 • monitoring i ewaluacja projektu,
 • przygotowywanie sprawozdań, ankiet, notatek z przebiegu projektu,
 • przygotowanie rozliczenia projektu.

21-09-2016, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.