Informatory dla osób dotkniętych przemocą

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono Informator, w którym znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym
w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

Szczegółowe informacje o przysługujących prawach i obowiązkach znajdziecie Państwo w "Informatorze dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie" dostępnym na stronie internetowej: www.ms.gov.pl, www.pokrzywdzeni.gov.pl, www.mpips.gov.pl

lub bezpośrednio tutaj;

- dla osób dotkniętych

Karta praw osoby dotkniętej przemocą

odnośnik do źródła: https://www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/pokrzywdzeni_przestepstwem/karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie.pdf

- dla osób stosujących

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc

odnośnik do źródła: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/materialy-informacyjne/

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało i wydało także "Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie", przygotowany przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.

Informator jest pierwszym, kompleksowym zestawieniem informacji oddzielnie dla prokuratora, sędziego oraz kuratora sądowego, pomagających w codziennej pracy w tego rodzaju sprawach, w tym dotyczących najnowszych uregulowań procesowych oraz materialnych w kodeksach karnych, zwłaszcza w zakresie izolacji sprawców, właściwego na nich oddziaływania oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym.

Dostepny jest na stronie internetowej: www.ms.gov.pl

Ponadto na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się "Informator dla Profesjonalistów – wybrane interpretacje przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" , link do strony:

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie-i-karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie---w-jezyku-polskim-rosyjskim-angielskim-niemieckim/

11-06-2018, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.