Ośrodek przystępuje do realizacji Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Logo OW

Całodobowa opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, wymaga dużego poświecenia i podporządkowania swojego dziennego rozkładu zajęć do potrzeb osoby niepełnosprawnej i często oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego.

Wsparcie w ramach Programu jest adresowane właśnie do osób, które zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują całodobową, bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny (w tym także nad niepełnosprawnymi dziećmi), posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne i wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin dorosłych osób niepełnosprawnych, a także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w sprawowaniu nad nimi opieki w postaci doraźnej, czasowej przerwy w bezpośredniej opiece.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie będzie realizował zadanie, w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania. Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 19 środowisk osób niepełnosprawnych, realizując na ich rzecz 4 560 godzin usług opieki wytchnieniowej. Planuje się, że każda osoba objęta wsparciem będzie mogła skorzystać maksymalnie z 240 godzin usług opieki wytchnieniowej rocznie. Rekomendowana kwota dofinansowania zadania w ramach Funduszu Solidarnościowego , wynosi 186 048.00 zł.

Jeszcze w styczniu br. rozpocznie się rekrutacja do programu. Karty zgłoszeniowe stanowiące załącznik nr 8 do programu mogą składać członkowie rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej lub opiekunowie prawni. Program wraz z załącznikami jest dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 864 32 63 wew. 257.

Opracowała: Aneta Błasińska

Staszów, 14-01-2022

20-01-2022, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.