Program „Wspieraj Seniora – edycja 2021”

Logo programu Wspieraj Seniora


Gmina Staszów, przystąpiła do kolejnej edycji Programu „Wspieraj Seniora ”. Celem strategicznym programu, jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów, w wieku po 70 roku życia, którzy ze względu na stan epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia seniorów będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze środki higieny osobistej.

Adresatami programu są Seniorzy w wieku 70 lat i więcej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia. Za szczególnie uzasadniony przypadek należy rozumieć sytuację, oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Cztery kroki jak Seniorzy mogą zgłaszać swoje potrzeby w ramach programu „Wspieraj Seniora – edycja 2021

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

  • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

  • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00

  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

  • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.

  • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

  • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

  • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

  • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

  • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Seniorzy, mogą także zgłaszać swoje potrzeby, bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie tel. 15 864 32 63 wew. 257 gdzie uzyskają także wszelkie informacje na temat realizowanego zadania.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19, w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów

22-03-2021, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.