Jesienna zbiórka żywności

Jak co roku w okresie jesienno – zimowym, przy współpracy z Bankiem Żywności, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie organizowali i uczestniczyli w zbiórce żywności. Tegoroczna zbiórka odbyła się w dniach 25-26 listopada i przeprowadzona była w 17 sklepach na terenie Miasta i Gminy Staszów.

W zbiórce uczestniczyło 7 pracowników Ośrodka, koordynatorem działań była p. Katarzyna Macias, pracownik socjalny OPS.

Akcję aktywnie wspierało 132 wolontariuszy – uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów ze Staszowa, Zespołu Szkół w Czajkowie oraz młodzież Liceum Ogólnokształcącego im.ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.

Zbiórkę szczególnie urozmaiciło staszowskie TESCO. Uroczystego przecięcia wstęgi, na znak rozpoczęcia akcji dokonali: Pan Leszek Kopeć - Burmistrz Miasta i Gminy Staszów oraz Pani Małgorzata Chrabąszcz – kierownik staszowskiego oddziału TESCO.

W ciągu dwóch dni zebrano 2087,74 kg żywności, w tym: cukier, mąkę, makarony, kaszę, ryż, oleje, dżemy, konserwy mięsne i rybne, słodycze i przetwory mleczne.

Z zebranej żywności pracownicy socjalni Ośrodka przygotowali 240 paczek, które na bieżąco są przekazywane rodzinom i osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym, najbardziej potrzebującym wsparcia, z terenu miasta i gminy Staszów.