Kwartalny harmonogram zajęć z psychologiem prowadzonych w ramach projektu „Razem Aktywni”Załącznik nr 4 do umowy - Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia

Tytuł projektu: „Razem Aktywni”

Nr umowy: RPSW.09.01.00-26-0010/18

Nazwa Beneficjenta: Gmina Staszów/OPS w Staszowie w partnerstwie z SIDROM Sp. z o.o.


Organizator szkolenia/zajęć/stażu/konferencji: Sidrom Sp z o. o
Tytuł szkolenia/zajęć/stażu/konferencji: Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe
Miejsce szkolenia/zajęć/stażu/konferencji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie


INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia/zajęć//stażu/konferencjiPrzedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

16.06.2020r. Grupa I

17.06.2020r. Grupa II

Warsztaty rozwoju osobistego.

- Analiza własnych cech i zainteresowań.

- Poznanie własnych mocnych i słabych stron.

- Praca na posiadanych zasobach.

- Wzmocnienie pozytywne uczestników, zwiększenie ich zaufania do posiadanych umiejętności.

- Praca nad zwiększaniem efektywności osobistej.

- Udzielanie informacji zwrotnych.

8:00-14:00

8:00-14:00

6

Paweł Chwieckowicz

18.06.2020r.Grupa I

19.06.2020r. Grupa II

Efektywna komunikacje interpersonalna.

- Omówienie analizy transakcyjnej jako skutecznej metody, wyjaśniającej zachowania człowieka.

- Komunikacja werbalna i niewerbalna.

- Zasady efektywnej komunikacji.

- Omówienie technik negocjacyjnych.

- Techniki aktywnego słuchania

- Ćwiczenia praktyczne – gry szkoleniowe, odrywanie scenek.

8:00-14:00

10:00-16:00

6

Paweł Chwieckowicz

22.06.2020r. Grupa I

24.06.2020r. Grupa II

Warsztaty radzenia sobie ze stresem, walka z przykrymi emocjami i obniżonym nastrojem.

- Przyczyny i źródła stresu.

- Objawy obniżonego nastroju.

- Identyfikacja objawów.

- Wpływ stresu na funkcjonowanie organizmu.

- Eustres i dystres.

- Efektywne techniki radzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem i przykrymi emocjami.

8:00-14:00

8:00-14:00

6

Paweł Chwieckowicz

25.06.2020r. Grupa I

26.06.2020r. Grupa II

Trening motywacji pozytywnego myślenia.

- Pojęcie i znaczenie motywacji w życiu człowieka.

- Sposoby radzenia sobie z porażką i jej przykrymi konsekwencjami.

- Sposoby wyjścia ze stanu bezradności życiowej.

- Przejawy pozytywnego myślenia.

- Sposoby skutecznego radzenia z realizacją celów.

- Pozytywne przeformowanie.

- Pogłębienie samoświadomości zawodowej.

8:00-14:00

8:00-14:00

6

Paweł Chwieckowicz

.


Opracowała: Aneta Błasińska

Staszów, 14-01-2020

Ostatnia modyfikacja:

15-10-2020, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.