Informacja na temat projektu „ Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformowało, że zakończyła się realizacja drugiego zadania w ramach projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

Priorytet II, działanie 2.6.

Partnerami projektu są : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczegółowym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

W ramach zadania 2 projektu, przygotowano następujące instrumenty:

- Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- Standardy usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych,

- Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych,P

- System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających, wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),

- Fundusze powiernicze,

- Wsparcie oprócz opieki- poszerzone wsparcie wytchnieniowe,

- Budżet osobisty,

- Mobilny doradca włączenia społecznego.

Opracowania instrumentów opublikowano na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych pod adresem https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-aktywni-niepelnosprawni--narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

Opracowała: Aneta Błasińska

Staszów, 22-03-2022

24-03-2022, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.