Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Realizacja programu w Gminie Staszów rozpoczęła się w listopadzie 2016r. Osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających i edukacyjnych mających na celu włączenie społeczne. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy żywnościowej w postaci paczki żywnościowej w ramach POPŻ będą mogły skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwota:

- 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 771 zł dla osoby w rodzinie,

na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie.

Do 14 czerwca 2017 roku osoby, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda paczka żywnościowa składać się będzie z co najmniej 3 produktów z różnych grup towarowych, przy czym zestaw artykułów spożywczych dla osoby w Podprogramie 2016 obejmuje produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy , filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Oprócz wsparcia żywnościowego przewidziane są działania towarzyszące, nie objęte dofinansowaniem z Programu, w co najmniej jednym z poniższych zakresów:

  1. wzmacnianie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
  2. integrację społeczną przez włączenie beneficjentów w funkcjonowanie społeczności lokalnych skupionych wokół żywności i żywienia,
  3. podnoszenie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

O szczegółach informować będziemy na bieżąco.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

09-03-2017, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.