Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Świadczenia Rodzinne - nowy okres zasiłkowy

W n i o s k i o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2018r. do 31 października 2019r.

przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r. .

Osoby pobierające obecnie świadczenia rodzinne w tutejszym Ośrodku - do wniosku na nowy okres zasiłkowy obowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy za rok 2016,

2) jeżeli któryś członek rodziny pobierał w roku 2017 stypendium szkolne, stypendium socjalne lub stypendium dla bezrobotnych finansowane ze środków UE - oświadczenie o jego wysokości,

3) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej – zaświadczenie Urzędu Skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku


Do dochodu rodziny wlicza się również świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz alimenty otrzymane na dzieci.

W przypadku utraty dochodu z roku 2017 – należy dostarczyć dokument potwierdzający utratę oraz wysokość utraconych dochodów (np. świadectwo pracy a także PIT)


Osoby które złożą wniosek w sierpniu 2018r. - wypłatę świadczeń za miesiąc listopad 2018r. otrzymają w listopadzie 2018r.

Osoby, które złożą wniosek we wrześniu lub październiku 2018r. - wypłatę świadczeń za miesiąc listopad 2018r. otrzymają w grudniu 2018r.

Natomiast osoby, które złożą wniosek w listopadzie 2017r. - wypłatę świadczeń za miesiąc listopad 2018r. otrzymają w lutym 2019r.

Druki wniosków wydawane w pokoju nr 10 ( na parterze) lub do pobrania ze strony internetowej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
Patrz pkt. IV "IV. Zasiłek rodzinny - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2018 r."

Przygotowała: Agnieszka Kowalska

08-08-2018, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.