Świadczenia Rodzinne – okres zasiłkowy 2019/2020

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2019r. do 31 października 2020r. są przyjmowane od 1 sierpnia 2019r.

Osoby pobierające obecnie świadczenia rodzinne w tutejszym Ośrodku - do wniosku na nowy okres zasiłkowy obowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – oświadczenie o jego wielkości w 2018r.

2) jeżeli któryś członek rodziny pobierał w roku 2018 stypendium szkolne, stypendium socjalne lub stypendium dla bezrobotnych - oświadczenie o jego wysokości,

3) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
zaświadczenie Urzędu Skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

Do dochodu rodziny wlicza się również świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz alimenty otrzymane na dzieci.

W przypadku utraty dochodu z roku 2018 – należy dostarczyć dokument potwierdzający utratę oraz wysokość utraconych dochodów (np. świadectwo pracy a także PIT)

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego można składać w formie elektronicznej ( za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - PUE ZUS ) ) lub w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 10 na parterze.

Osoby które złożą wniosek w sierpniu 2019r. - wypłatę świadczeń za miesiąc listopad 2019r. otrzymają
w terminie do 30-11-2019r.

Osoby, które złożą wniosek we wrześniu lub październiku 2019r. - wypłatę świadczeń za miesiąc listopad 2019r. otrzymają w terminie do 31-12-2019r.

Natomiast osoby, które złożą wniosek w listopadzie 2019r. - wypłatę świadczeń za miesiąc listopad 2019r. otrzymają w terminie do 29-02-2020r.

Druki wniosków wydawane są w pokoju nr 10 ( na parterze) lub dostępne do pobrania ze strony internetowej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Opracowała: Agnieszka Kowalska

Staszów, 25-09-2019

Ostatnia modyfikacja:

30-09-2019, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.