Wzrost kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego i niektórych świadczeń

Od 1 listopada 2015r. wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł netto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł.
W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 zł .
Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie z 664 zł do 764 zł.
Bez zmian pozostaje kryterium dochodowego uprawniającego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

Od listopada 2016 r. zostaną podwyższone niektóre świadczenia rodzinne:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrośnie z 89 zł do 95 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5 – 18 lat wzrośnie z 118 zł do 124 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 18- 24 lat wzrośnie z 129 zł do 135 zł,
 • dodatek do ZR z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrośnie ze 185 zł do 193 zł,
 • dodatek do ZR z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zostanie podwyższony z 90 zł do 95 zł.
 • dodatek do ZR z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  – na dziecko w wieku 0-5 lat wzrośnie z 80 zł do 90 zł,
  – na dziecko w wieku 5-24 lat wzrośnie z 100 zł do 110 zł,
 • dodatek do ZR z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  – na dojazd do szkoły wzrośnie z 63 zł do 69 zł,
  – na zamieszkanie w internacie wzrośnie z 105 zł do 113 zł,

Wysokość pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – NIE ULEGA ZMIANIE.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07-08-2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz.U.z 2015r, poz.1238).

26-04-2017, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.